HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Regio FoodValley wordt economische topregio

Regio FoodValley wordt economische topregio (05-04-2016)

Dit item is verlopen op 31-05-2016.

Als het aan de ondernemers, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid ligt, wordt  Regio FoodValley een succesvolle internationale topregio. Om dat te bereiken hebben zij onder voorzitterschap van Cees van der Knaap samen een Strategische agenda opgesteld. In dit document staat wat de ondernemerskringen in de Vallei, de regiogemeenten, de Wageningen UR, de beroepsopleidingen en het voortgezet onderwijs gaan doen om deze ambitie te realiseren.

Doel is dat de FoodValley regio voor de hele wereld het voorbeeld wordt voor innovatie in de agrarische sector en de voedingsindustrie.

De FoodValley regio beschikt over een unieke concentratie van kennis, research, innovatie en bedrijvigheid op het gebied van agrofood. Hiermee kunnen we een constructieve bijdrage leveren aan de duurzame oplossing van mondiale vraagstukken op het gebied van food. Denk aan de wereldvoedselproblematiek of het duurzaam produceren van voeding.

Het onderwijs en het onderzoek is van hoogwaardige kwaliteit. Wageningen UR en Christelijke Hogeschool Ede staan in diverse lijstjes op de eerste plaats. Maar het kennisaanbod kan nog beter worden verbonden met ondernemers in de regio. Dat is hèt recept voor economische groei. Innovaties ontstaan immers als onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en ondernemers met elkaar samen gaan werken. De komende jaren bevorderen de partijen daarom kennisuitwisseling tussen MKB, kennisinstellingen en onderwijs. Ook komt er meer aandacht voor starters en zzp’ers.

Om ervoor te zorgen dat er goed opgeleide arbeidskrachten beschikbaar blijven, gaan het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek om te bezien wat de opleidingswensen zijn. In de regio wordt ook een doorlopende leerlijn op het gebied van food ontwikkeld, met food-gerelateerde opleidingen op mbo- en hbo-niveau die aansluiten op het foodonderwijs op WO-niveau. Jongeren worden actief gestimuleerd om kennis te maken met de wereld van agro, food en techniek.

Dit kan helpen om bedrijven in de FoodValley regio te houden en nieuwe bedrijven te trekken. De internationale aantrekkingskracht van de FoodValley regio wordt bovendien groter met initiatieven als het World Food Centre, het Expatcentre en diverse uitwisselingsprogramma’s. Verwachting is dat steeds meer grote industriële bedrijven laboratoria en R&D-afdelingen stichten in de FoodValley regio.
 

De kennisinstellingen gaan hun loketfuncties optimaliseren en meer evenementen organiseren om hun kennis te delen met ondernemers.  In Wageningen maar ook elders wordt ruimte geboden aan startende en innovatieve bedrijvigheid.

Om de regio internationaal op de kaart te zetten gaan de partijen ook meer lobbyen. In Brussel is al een lobbyist voor de FoodValley regio aangesteld.

In de FoodValley regio kun je landelijk wonen met stedelijke voorzieningen binnen handbereik. De aantrekkelijke woon- en werkomgeving is een prima randvoorwaarde voor economische groei. De FoodValley regio wil dit de komende jaren nog versterken, met voldoende woningen voor alle doelgroepen en prima bedrijventerreinen. Ook zijn goede wegverbindingen essentieel, inclusief de ontsluiting van het zuiden van de regio en de aansluiting tussen A1 en A30.

De strategische agenda is opgesteld door de Triple Helix o.l.v. Cees van der Knaap (Regio FoodValley). Leden: mevrouw E.A.M. Schöningh (COG/ROC A12), de heer M.H.L. Ruiter (FOV), de heer R.G.M. van Gent (VNO-NCW Midden), de heer IJ.J.H. Breukink (Wageningen UR), de heer W. Kolff (regio FoodValley).

Meer informatie op www.regiofoodvalley.nl     (www.regiofoodvalley.nl/regio/strategische-agenda/) . U kunt de Strategische agenda of een flyer (samenvatting)  daarover aanvragen via info@regiofoodvalley.nl.