HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Regio Foodvalley ondertekent Schone Lucht Akkoord

Regio Foodvalley ondertekent Schone Lucht Akkoord (15-01-2020)

Dit item is verlopen op 01-06-2020.

Schone Lucht is van levensbelang en van grote invloed op de gezondheid van mensen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren een stuk schoner geworden, luchtverontreiniging is nog steeds een groot gezondheidsrisico. Het Rijk heeft daarom, samen met een aantal gemeenten en provincies, een Schone Lucht Akkoord opgesteld.

Filmpje 'Gezonde lucht in de provincie Utrecht': https://youtu.be/GfEnx5rfWK8

Het akkoord moet leiden tot een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Deze ambitie sluit aan bij de aanpak die we in de regio met onze partners uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren middels het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij.

De maatregelen die in het Schone Lucht Akkoord staan omvatten alle sectoren, van scheepvaart tot vracht-en personenvervoer, van industrie tot de landbouw. Willemien Vreugdenhil, wethouder  van de gemeente Ede, tekende namens de gemeente en Regio Foodvalley, op maandag 13 januari het Akkoord .“In Regio Foodvalley zijn we al aan het werk om de luchtkwaliteit te verbeteren. We zien dit akkoord als steun in de rug. In onze regio hebben we, door samen te werken met boeren en kennisinstellingen, snel goede resultaten kunnen boeken. We maken graag gebruik van de mogelijkheid voor een pilot, natuurlijk met betrekking tot de landbouw. Daar ligt onze expertise, onze meerwaarde en valt winst te boeken. Dat laten we ook graag zien aan andere regio’s in Nederland. Onze samenwerking met de sector is voor ons essentieel. Het Schone Lucht Akkoord biedt veel mogelijkheden om samen te werken aan een toekomst met een innovatieve agrarische sector in een gezonde leefomgeving.”