HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Provinciale bekendmaking

Provinciale bekendmaking (13-08-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht 2 ontwerpen vastgesteld. Het gaat om "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016)" en "het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie". De provincie wil weten wat u van deze ontwerpen vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de definitieve versies eind 2018 vaststellen.

Ontwerp 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) (2ePHPRV)

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) bevat ruimtelijke regels voor de provincie. Voor 4 onderwerpen is het nodig deze Provinciale Ruimtelijke Verordening aan te passen.

  • Kleine urgente uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Bunschoten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Woerden, Renswoude en Rhenen.
  • Herbegrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland in het Binnenveld in de gemeente Rhenen;
  • Nieuw beleid om vestiging, omschakeling en uitbreidingen van geitenhouderijen tegen te gaan. Er is maatschappelijke onrust en aanhoudende onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving.
  • Herstel van kleine fouten en aanbrengen (technische) beleidsneutrale verbeteringen om de beoogde doorwerking van de regels ook daadwerkelijk te realiseren.

Ontwerp 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (herijking 2016) (2ePHPRS)

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) bevat het ruimtelijke beleid voor de provincie. Voor 3 onderwerpen is het nodig deze Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te passen.

  • Kleine urgente uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Bunschoten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Woerden, Renswoude en Rhenen.
  • Herbegrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland in het Binnenveld in de gemeente Rhenen;
  • Nieuw beleid om vestiging, omschakeling en uitbreidingen van geitenhouderijen tegen te gaan. Er is maatschappelijke onrust en aanhoudende onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving. Met deze 2ePHPRS worden deze aanpassingen verankerd in het provinciaal ruimtelijk beleid.

Inloopavond

De provincie Utrecht organiseert op dinsdag 4 september 2018 een inloopavond in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht. Op deze avond kunt u tussen 19.30 uur en 21.00 uur vrij binnenlopen voor informatie over de 2ePHPRS en 2ePHPRV en kunt u vragen stellen.

Terinzagelegging

De 2ePHPRV en de 2ePHPRS liggen vanaf dinsdag 21 augustus tot en met maandag 1 oktober 2018 ter inzage. De ontwerpen zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u ze digitaal kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan ze  ook op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar is de 2ePHPRV te vinden met de volgende IMRO-code: NL.IMRO.9926.PV1812PRVph2-OW01. De 2ePHPRS vindt u met de IMRO-code NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-OW01.

Papieren versies van de 2ePHPRS en 2ePHPRV liggen tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht en in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht.