HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Presentatie Cultuurhistorische Waardenkaarten (27 juni a.s.)

Presentatie Cultuurhistorische Waardenkaarten (27 juni a.s.) (17-06-2019)

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Op donderdag 27 juni worden de eerste resultaten van het werk aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van Renswoude gepresenteerd. Op deze avond vindt vanaf 19.30 uur een presentatie van de kaart plaats en zal er gelegenheid zijn om te reageren en vragen te stellen. De kaarten zijn een belangrijke bron bij het opstellen van o.a. bestemmingsplannen. Gemeenten voldoen met de kaarten aan de wettelijke verantwoording en verankeren ermee cultuurhistorie in het gemeentebeleid.

Ruim een jaar werd er gewerkt aan het in kaart brengen van alle denkbare punten, lijnen en vlakken met cultuurhistorische betekenissen. Bestaande informatie van het Rijk en de provincie Utrecht werd hierbij meegenomen. Ook leverden vele historische verenigingen, (monumenten-)commissies, cultuurorganisaties en gebiedskenners een bijdrage. Van november 2018 tot en met april 2019 zijn binnen de gemeentegrenzen alle panden van vóór 1966 bekeken behalve de panden en structuren die al eerder een monumentale status kregen. Bijzondere elementen uit deze inventarisatie zijn opgetekend in de digitale kaart en van een waardering voorzien.

De coördinatie van het project was in handen van Gebiedscoöperatie O-gen. O-gen heeft een breed netwerk in het gebied en kon daardoor partijen betrekken om mee te denken en bij te dragen aan de kaart. De provincie Utrecht trad op als ondersteuning voor de gemeente met kennis en middelen. Bureau SB4 voerde de opdracht uit voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug. In iedere gemeente vindt een publieksavond plaats.

Mensen die willen deelnemen aan de publieksavond kunnen zich aanmelden via een e-mail naar secretariaat@o-gen.nl. De Cultuurhistorische Waardenkaarten zijn te bekijken via www.sb4.nl/chw4.

Publieksavond Cultuurhistorische Waardenkaarten
Locatie: Raadszaal gemeentehuis, Dorpsstraat 4 Renswoude
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur.