HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Planning groot onderhoud N224 Renswoude

Planning groot onderhoud N224 Renswoude (30-04-2020)

Dit item is verlopen op 29-05-2020.

Nieuwsbericht provincie Utrecht

Vanaf 25 mei tot en met 28 augustus 2020 voert aannemer Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van de provincie Utrecht.

Naast het groot onderhoud wordt een aantal werkzaamheden meegenomen. Het gaat daarbij om:

 • Het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom.
 • Maatregelen voor een betere verkeersveiligheid:
  • Het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
  • Het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’;
  • Het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
 • Het plaatsen van extra fietsenrekken bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
 • Reparaties aan de riolering.

Uitvoering in 11 fases

De werkzaamheden worden in 11 fases uitgevoerd, waarbij steeds een ander gedeelte van de weg aan de beurt is. Op die manier komt de bereikbaarheid van aan- en omwonenden het minst in de knel. De aannemer neemt tijdens de werkzaamheden uiteraard alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht die noodzakelijk zijn in deze coronatijd.

Op 25 mei 2020 start fase 1. Deze duurt t/m 2 juni. De aannemer werkt dan op doordeweekse avonden en nachten (tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend) aan het weggedeelte tussen Scherpenzeel en de rotonde bij Nijborg. Het verkeer wordt in die periode omgeleid via De Klomp en de A12 of via Barneveld en de A30. Buiten de werktijden en in het weekend is de weg open. Aansluitend worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde bij Nijborg. Deze werkzaamheden vinden in 3 weekenden plaats, waarbij er van vrijdagavond 20:00 uur tot zaterdagavond 24:00 uur gewerkt wordt. Meer informatie over de planning en de verkeersmaatregelen van deze en de overige fases is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude

Grote wegafsluitingen in juli en augustus

Vanaf half juli is er sprake van een grote wegafsluiting tussen de Veenweg en de gemeentegrens aan de oostzijde richting De Klomp, dit duurt 3 weken.

Vanaf de tweede week van augustus moet u rekening houden met een grote wegafsluiting binnen de kom van Renswoude, dit duurt ook 3 weken, tot eind augustus. Het gaat om een afsluiting tussen de westelijke grens van de bebouwde kom en de rotonde Barneveldseweg en vanaf de rotonde Barneveldseweg richting de Ubbeschoterweg. De rotonde Barneveldseweg blijft dan wel open en voetgangers en fietsers kunnen het werkvak passeren.

Informatievoorziening

 • De Heraut: Via de Heraut informeert de provincie u regelmatig over de planning en de voortgang van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.
 • Bewonersbrieven: Als er nieuws te melden is over de uitvoering, krijgen de direct aanwonenden een brief daarover.
 • Projectenwebsite: Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude vindt u een faseringsboekje met daarin alle uitvoeringsinformatie over de planning, de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.
 • Bouwapp: Actuele informatie over het project is ook te vinden in de Bouwapp. Deze app is gratis te downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In de Bouwapp kunt u zoeken naar het project N224 Renswoude.
 • Borden, tekstkarren en nieuwsberichten: Waar nodig plaatsen we ook borden langs de weg om verkeersmaatregelen aan te kondigen en we maken nieuws- en twitterberichten om zoveel mogelijk weggebruikers te bereiken.
 • Mailbox: Uw vragen/opmerkingen of klachten kunt u mailen naar N224@mourik.com.
 • Kantoor op locatie: Vanaf 11 mei 2020 heeft Mourik een tijdelijk kantoor op locatie. Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering of gewoon geïnteresseerd bent in het project, bent u van harte welkom op het adres Utrechtseweg 6 in Renswoude. Ook hier worden, voor ieders veiligheid, alle op dat moment geldende coronamaatregelen strikt nageleefd!
 • Calamiteitennummer: Voor spoedeisende zaken tijdens de uitvoering kunt u bellen naar het calamiteitennummer van Mourik, telefoon: 06 22 50 24 33.