HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk

Parkeren van vrachtwagens op De Hokhorst niet meer mogelijk (16-05-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Vanaf begin juni 2018 kunnen en mogen vrachtwagens niet meer geparkeerd worden op De Hokhorst. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het terrein tussen Beekweide en De Hokhorst. 

Met de komst van een nieuw kindcentrum en nieuwe basisschool aan De Hokhorst verandert ook de verkeerstroming naar deze locatie. Er komen dan veel kinderen lopend, per fiets of per auto naar de locatie. Om dit zo verkeersveilig mogelijk te maken, maar ook om een groter parkeerterrein voor de verenigingen te realiseren, is er een ontwerp voor de herinrichting van het parkeerterrein gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt om de verkeersveiligheid te garanderen is om het parkeren van vrachtwagens ter plaatse te beëindigen.

Twee weken voor aanvang wordt er een bord geplaatst om bezoekers op de werkzaamheden te attenderen.

De omwonenden en verenigingen zijn in dit proces betrokken en begin april van dit jaar geïnformeerd over het definitieve ontwerp en de start van de werkzaamheden. Het streven is om begin juni te starten met het verwijderen van de verharding en het aanleggen van een hemelwaterriolering. Op basis van de planning worden de werkzaamheden aan het plein eind september 2018 afgerond. In het najaar start de aanleg van de parkeerplaatsen ten zuiden van de nieuwe school en het wandelpad langs de watergang.