HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Onderzoek naar toekomstbestendige werklocaties

Onderzoek naar toekomstbestendige werklocaties (17-11-2020)

De provincies Gelderland en Utrecht hebben de regio opdracht gegeven om afspraken te maken over hoe om te gaan met de werklocaties. Gemeente Renswoude werkt hiervoor samen met 7 andere gemeenten binnen Regio FoodValley. Via een enquête willen we de huidige stand van zaken op onze werklocaties in beeld brengen. We vragen ondernemers in Renswoude om aan deze enquête mee te werken.

Toekomstbestendige werklocaties in FoodValley

Ruimte wordt steeds schaarser door de druk van wonen, werken en natuur. Tegelijk moeten ook klimaatdoelstellingen worden gehaald. Hoe zorgen we voor een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor onze ondernemers? Hoe gaan we om met onze bestaande terreinen? Hoe zorgen we samen voor werklocaties die aansluiten op de behoefte van ondernemers? En als we willen uitbreiden, waar kan en willen we dat nog? Om dit duidelijk te krijgen vragen we u mee te werken aan de enquête.

Enquête

We horen heel graag hoe u aankijkt tegen uw vestigingslocatie en de (toekomstige) ruimtebehoefte van uw bedrijf. En welke invloed heeft de coronacrisis daar bijvoorbeeld op? Ook horen we graag welke verwachtingen en ideeën u over uw eigen bedrijf en uw huidige pand/kavel heeft. Uw input vormt een belangrijke bouwsteen voor gemeentelijk en regionaal beleid; een mooie kans om invloed uit te oefenen op beleid dat u rechtstreeks raakt.

Link naar enquête: https://www.enquetesmaken.com/s/cf2adbe

U kunt de enquête invullen tot 1 december 2020

Resultaten input voor regionaal en gemeentelijk beleid

De gemeenten in de FoodValley stellen vervolgens een visie op toekomstbestendige werklocaties in de regio op. Zo kunnen we werken aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor onze bedrijven. Uw deelname aan de enquête is waardevol en stellen we zeer op prijs.

Adviesbureau Stec Groep verwerkt de gegevens

Uiteraard worden alle antwoorden anoniem (en volgens AVG-richtlijnen) verwerkt. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. In de Heraut houden wij u op de hoogte over de resultaten en de ontwikkeling van de regionale visie op toekomstbestendige werklocaties.

Succes met en hartelijk dank voor het invullen! En heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan Adviesbureau Stec, l.meuleman@stec.nl

Deze enquête staat los van de ontwikkelingen op Groot Overeem II en is daarom geen registratie voor aanmelding of inschrijving.