HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Onderzoek afvalinzameling

Onderzoek afvalinzameling (26-05-2016)

Dit item is verlopen op 26-09-2016.

Vanaf medio juni wordt een groot deel van de bewoners per brief uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over afvalinzameling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Dimensus beleidsonderzoek uit Breda. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, maar voor de gemeente erg belangrijk. Uw ervaringen, mening en idee├źn zijn belangrijke uitgangspunten om de afvalinzameling te verbeteren.

De afvalinzameling in Renswoude heeft de afgelopen jaren diverse veranderingen ondergaan. Het PMD (plastic, metaal, drankenkartons) wordt tegenwoordig tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld en het grofvuil wordt tegen betaling opgehaald.

Eind 2014 heeft de staatsecretaris voor Infrastructuur en Milieu nieuwe doelstellingen aangekondigd voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, namelijk:

  • 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020, 
  • van een gemiddelde van 250 kg restafval per inwoner nu naar 100 kg restafval per inwoner in 2020.

Uit recente sorteeranalyses is gebleken dat het restafval per inwoner in Renswoude is toegenomen. Dit in tegenstelling tot het landelijke gemiddelde. Veel van het ingezamelde restafval bestaat uit papier, karton, plastic en gft-afval en kan apart worden aangeboden.

De gemeente Renswoude wil de afvalinzameling zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bewoners. Om hier duidelijkheid over te krijgen is het uitvoeren van een onderzoek een goed middel.