HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Nieuwe naam voor het inloop- /ontmoetingspunt in de bibliotheek is bekend

Nieuwe naam voor het inloop- /ontmoetingspunt in de bibliotheek is bekend (31-01-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

Begin december 2016 konden alle inwoners hun stem uitbrengen voor een passende naam voor het nieuwe inloop-/ontmoetingspunt in de bibliotheek te Renswoude. De naam die de meeste stemmen heeft gekregen is ‘Trefpunt Renswoude’.

Het logo voor het inloop-/ontmoetingspunt komt er als volgt uit te zien:

In het Trefpunt Renswoude vindt een bundeling plaats van diverse activiteiten/diensten voor de inwoners uit Renswoude. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten/diensten:

  • Inlooppunt voor mantelzorg- en vrijwilligerswerk
  • Zoute Inval (koffiemoment met o.a. rummikub)
  • I-pad café
  • Formulierenbrigade
  • Spreekuur ouderenwerker
  • Biljarten
  • Welfare

Eén keer per maand verschijnt er in de Heraut een overzicht van de activiteiten/diensten die er in die maand georganiseerd worden.

Het Trefpunt Renswoude heeft ook een eigen facebookpagina: https://www.facebook.com/Het-Trefpunt-Renswoude-1518281598470421

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl)