HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Koninklijke onderscheiding voor dhr. Van Beek en dhr. Walraven

Koninklijke onderscheiding voor dhr. Van Beek en dhr. Walraven (28-03-2018)

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Burgemeester Doornenbal heeft dinsdag 27 maart de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de vertrekkende raadsleden Gert van Beek en Peter Walraven. Zij ontvingen deze Koninklijke onderscheiding omdat zij 12 jaar of langer in de gemeenteraad de belangen van de Renswoudse burgers hebben vertegenwoordigd.

Gert van Beek

Volksvertegenwoordiger Van Beek zet zich in voor het CDA in Renswoude. Vanaf 2006 is hij raadslid en in 2014 werd hij fractievoorzitter van het CDA. Burgemeester Doornenbal: “Ik heb de heer Van Beek leren kennen in 2006, toen nog in mijn hoedanigheid als Statenlid. Later toen ik in 2016 burgemeester werd van Renswoude leerde ik hem vanuit deze rol kennen. De heer Van Beek is een nuchter en integer mens. Hij is als fractievoorzitter van het CDA en als voorzitter van de raadscommissie Ruimte en Financiën een belangrijke spil in de Renswoudse politiek. Het raadswerk doet de heer Van Beek naast zijn reguliere fulltime baan. De heer Van Beek is in staat om met gepaste afstand het werk van het college te controleren, met een nuchtere blik realistische kaders te stellen en een betrokken volksvertegenwoordiger te zijn. Voor hem staat behalve het belang van onze inwoners ook de verstandhouding tussen de raadsleden onderling centraal. Dit heeft een heel fijne sfeer binnen de gemeenteraad als gevolg”.

Peter Walraven

Volksvertegenwoordiger Walraven zet zich in voor de VVD in Renswoude. Vanaf 2002 is hij raadslid en in 2013 werd hij fractievoorzitter van de VVD. Burgemeester Doornenbal: “Ik heb de heer Walraven leren kennen in 2016 en als fractievoorzitter van de VVD heeft hij een constructieve bijdrage in de raad. Als lid van de oppositie heeft de heer Walraven vaak een cruciale rol, zorgt voor een positief kritische houding die voor goed functionerende raad onmisbaar is. Als raadsvoorstellen goed zijn,  beaamt hij dat. Maar als er naar zijn mening teveel haken en ogen aan een voorstel kleven, zal de heer Walraven het zeker verwoorden met de insteek tot een beter resultaat te komen ten behoeve van Renswoude. Een onafhankelijke rol waarzonder een raad niet kan”.