HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Jaarwisseling

Jaarwisseling (19-12-2016)

Dit item is verlopen op 02-01-2017.

Over circa twee weken vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. Omtrent het afsteken van vuurwerk en carbidschieten geldt een aantal regels.

Kopen en afsteken vuurwerk

Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag dit jaar alleen op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december gekocht worden. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 18.00 uur tot   1 januari 02.00 uur.

Carbidschieten

Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom in Renswoude. Dit mag tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Om binnen de bebouwde kom carbid te schieten is een ontheffing van de burgemeester nodig. Er is hiervoor één aanvraag binnengekomen. Het betreft dezelfde locatie als vorig jaar: het terrein Doest/Beekweide II (Zie kaartje hiernaast). Als aan alle voorwaarden/afspraken wordt voldaan zal de burgemeester hiervoor ontheffing verlenen.

Ook is er een aanvraag ingediend voor een oud & nieuw feest op een parkeerplaats aan de Watersnipweide en een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing horeca.

Feest

Het betreft een aanvraag om met een vriendengroep uit de straat Watersnipweide (deels elders uit de wijk) op een parkeerplaats aan de Watersnipweide (tussen huisnummer 29 en 31, zie kaartje hiernaast) oud & nieuw te vieren van 21.00 tot 03.00 uur.

Met de aanvrager wordt nog besproken aan welke voorwaarden/afspraken er voldaan moet worden om toestemming te kunnen verlenen.

Tijdelijke ontheffing sluitingstijden:

Café Vink heeft voor oud & nieuw een tijdelijke ontheffing van de sluitingstijden aangevraagd. Er is ontheffing verleend om het café tot uiterlijk 05.00 uur open te houden.