HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Jaarwisseling 2016-2017

Jaarwisseling 2016-2017 (14-11-2016)

Dit item is verlopen op 14-03-2017.

Over een aantal weken vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. We willen graag met z’n allen dat de jaarwisseling veilig verloopt, daarom willen wij u tijdig informeren over de regels rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten en oudejaars(buurt)feesten.

Vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op oudejaarsdag vanaf 18.00 tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden.

Carbidschieten

Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom in Renswoude. Dit mag op oudejaarsdag vanaf 10.00 tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Wilt u binnen de bebouwde kom carbidschieten dan kunt u hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen bij de burgemeester. Aan een eventuele tijdelijke ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Gaat u buiten de bebouwde kom carbid schieten, dan willen we u verzoeken dit ook door te geven aan de gemeente.

Oudejaars(buurt)feesten

Wilt u een oudejaars(buurt)feest organiseren, meld dit dan tijdig bij de gemeente. Voor een feest in huis, in de garage of tuin heeft u geen vergunning nodig maar er geldt dan wel een aantal regels (o.a. in het kader van geluidsoverlast). Voor een feest op de openbare weg (incl. parkeervakken) of een grootschalig evenement is wel toestemming/vergunning nodig van de gemeente. U dient dit dan tijdig aan te vragen, in ieder geval voor 6 december 2016, zodat vooraf kan worden beoordeeld of en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden.

Het aanvragen of melden van carbidschieten en/of oudejaars(buurt)feesten kan bij dhr. A.E. Eilander via a.eilander@renswoude.nl of 0318-578152