HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Inloopavond bestemmingsplan Taets van Amerongenweg (4 september a.s.)

Inloopavond bestemmingsplan Taets van Amerongenweg (4 september a.s.) (30-08-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Op maandag 4 september a.s. organiseert de gemeente Renswoude een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Taets van Amerongenweg. Deze inloopavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg 66 in Renswoude.

In de achterliggende periode heeft de gemeente Renswoude de 1e fase van de herontwikkeling van de Taets van Amerongenweg opgestart. Bij deze herinrichting, die betrekking heeft op het gedeelte  tussen de Vendelier en de Van Arckelweg. Door middel van een aantal klankbordgroep-bijeenkomsten zijn begin dit jaar het verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan geoptimaliseerd. Beide plannen zijn vervolgens door het college van B&W vastgesteld. De herontwikkeling is gericht op het slopen van de bestaande woningen, met als doel om hiervoor in de plaats 64 nieuwe woningen te realiseren. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het huidige bestemmingsplan wordt gewijzigd.

Bestemmingsplan procedure

Het college van B&W heeft op 29 augustus jl. het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld dat vervolgens in de periode van 4 september tot 17 oktober 2017 ter visie wordt gelegd. Gedurende deze periode bent u in de gelegenheid om uw zienswijzen op het plan schriftelijk aan het college van B&W kenbaar te maken.