HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Inleveren grofvuil

Inleveren grofvuil (09-09-2020)

Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. De komende periode blijft de werf aan de Molenstraat iedere vrijdagochtend geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Daarnaast zal vanaf september de werf ook weer één zaterdagochtend in de maand geopend zijn eveneens tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Dit zal zijn op 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.

U moet zich wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Dat geldt voor zowel de vrijdagochtend als de zaterdagochtend. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:

  • U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Bij uw aanmelding krijgt u te horen hoe laat u bij de gemeentewerf wordt verwacht.
  • Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op het moment dat u aan de beurt bent.
  • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
  • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
  • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
  • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
  • Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.
  • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor een nieuwe inschrijving op een ander moment.

Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

Als tijdens de openstelling blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden de gemeentewerf per direct te sluiten. Als er veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze website weten.