HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief! (22-12-2020)

Zo net voor het kerstfeest en aan het einde van dit jaar kijk ik terug op een jaar waarvan ik weet dat deze niet meer uit mijn herinnering zal verdwijnen.

Januari en februari waren een mooie start van het jaar, met de nieuwjaarsmarkt, leuke ontmoetingen, de opening van een leuk nieuw café in ons dorp, de voorbereidende activiteiten voor 75 jaar vrijheid in de eerste week van mei, een aftrap voor de voorbereidingen van de viering van ons 700-jarig bestaan als dorp en natuurlijk het reguliere dagelijkse werk. Begin maart kregen we signalen dat we rekening moesten houden met een ongrijpbaar virus dat wellicht ook in ons land zou landen. Op donderdagavond 12 maart werden de burgemeesters bijeengeroepen voor een bestuurlijk afstemmingsoverleg van de Veiligheidsregio Utrecht omdat dat genoemde virus noopte tot een gezamenlijke aanpak. Vanaf die dag hebben we geen handen meer geschud. Zondagavond 15 maart moest de horeca sluiten en was de eerste lockdown een feit. Het was nodig, zo bleek uit het aantal besmettingen en de mensen die met het virus overleden. Er volgde een voorjaar met fantastisch weer en een ware berentocht waar we met onze kinderen een wandeling maakten langs voor het raam gezette beren. Als inwoners van ons dorp maakten we er het beste van. Evenals de verenigingen en bedrijven. Kerken gingen over op een digitale dienst. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen. 

We hebben termen en begrippen waar we voorheen geen echte voorstelling bij hadden: anderhalvemetersamenleving, COVID-19, bron- en contactonderzoek, druktemonitor, zorgcontinuïteit, virusontkenner, complotwappie enzovoort. 

Het thuiswerken, kinderen die digitaal hun lessen volgen, de overleggen via een beeldscherm; we bleken heel flexibel en wendbaar. 

De lintjesregen vond plaats op een alternatieve manier, de 4 mei herdenking was waardig en tegelijkertijd was er het gemis van het samen beleven van dit bijzondere feit. Het niet kunnen vieren van 75 jaar bevrijding en het missen van Koningsdagactiviteiten en het Oranjebal was spijtig.

Juni startte met versoepeling van de maatregelen. Afstand houden en goed handen wassen bleven, evenals het uitblijven van evenementen, maar de horeca mocht gelukkig weer mensen ontvangen. “Mijn” coronabeleidsteam hoefde in plaats van elke week, alleen bijeen te komen als er een bijzondere vraag of uitdaging lag en terugkijkend op de zomer was het alsof we weer een beetje “gewoon” konden doen.

Helaas bleek in september dat Corona ons weer meer en meer in zijn greep kreeg. De maatregelen werden weer opgeschroefd, Sinterklaas kwam op een alternatieve manier bij de kinderen en nu net voor de kerstvakantie zijn we beland in een strenge lockdown. En weer zie ik in Renswoude dat we ons zoveel mogelijk voegen. Kerken, scholen, verenigingen en bedrijven maken er het beste van. 

Maar tegelijkertijd zijn we ook heel kwetsbaar. Diverse sectoren zijn ongelofelijk hard geraakt zoals de horeca, evenementenbranche, cultuursector en ook de reisbranche. Hoe vindingrijk deze ondernemers ook zijn, er kan een punt komen dat de rek er uit is. Met bewondering en respect zie ik de veerkracht van Renswoude.

De kerstdagen zullen anders zijn. Gelukkig blijf de boodschap van het kerstfeest altijd dezelfde. Een blijde verwachting van het Kindje dat voor ons is gekomen in alle eenvoud. Dit kerstfeest in deze bijzondere tijd waarin we minder mensen ontmoeten, kan voor mensen die alleen gaan, zowel jong als oud, ingewikkeld zijn. We kunnen verschil maken in deze tijd. Gewoon door aandacht, oprechte interesse te tonen en het contact te maken. 

Ook de jaarwisseling zal een andere zijn dan anders. Het vuurwerkverbod wordt door de één toegejuicht en door de ander ervaren als het zoveelste pleziertje dat wordt afgenomen. We willen voorkomen dat de ziekenhuizen nog voller worden. Ik weet dat er bij onderscheppingen enorm zwaar (illegaal) vuurwerk aangetroffen is. Dat is wellicht een effect van het vuurwerkverbod. Ik houd mijn hart vast als dergelijk vuurwerk (kaliber handgranaat) wordt afgestoken. Ik houd er niet van om met een vingertje te wijzen maar ik doe wel een oproep aan iedereen die in het bezit is van dit soort explosieven: gebruik je verstand, denk na!  

We staan bijna aan het einde van 2020, een extreem jaar. 2021 staat voor de deur. Mijn wens is dat dit een jaar met mooie perspectieven voor álle Renswoudenaren zal zijn. Optimisme, begrip, oog voor elkaar, een gastvrij jaar voor horeca en evenementen en een jaar waarin iedereen tot zijn/haar recht komt. 

Houd moed, heb lief!

Petra Doornenbal, uw burgemeester