HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Hoe kunt u zorgen voor meer diverse insecten en planten in Renswoude?

Hoe kunt u zorgen voor meer diverse insecten en planten in Renswoude? (05-05-2021)

Als gevolg van overbemesting, suboptimaal maaibeheer, klimaatverandering en verstening van de buitenruimte neemt de biodiversiteit in Nederland af. Een rijkdom aan inheemse plantensoorten maakt plaats voor monotone begroeiing of wordt overwoekerd door exoten die niet in ons ecosysteem passen. Behalve voor het inheemse plantenbestand is duidelijk dat dit ook een nadelige invloed heeft op soorten en aantallen van natuurlijk voorkomende insecten. Die insecten vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem: als voedselbron voor vogels, als natuurlijke bestrijder van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen of als bestuiver van fruitbomen.

De gemeente Renswoude onderschrijft het belang van een rijke biodiversiteit. Onlangs heeft Buiting Advies een inventarisatie gedaan naar kansen om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten. De resultaten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die was dermate enthousiast waardoor besloten is om al aan de slag te gaan met de gegeven adviezen. Daar gaat u komende zomer in het buitengebied de eerste resultaten al van zien: kansrijke bermen in het buitengebied zullen - met inachtneming van veiligheid - voor ongeveer 25% niet gemaaid gaan worden. Pas over twee jaar zullen deze stroken weer gemaaid worden, om ‘explosieve’ vegetatie als bijvoorbeeld bramenstruiken binnen de perken te houden. Daar waar wel gemaaid wordt, zal het maaisel zoveel mogelijk verwijderd worden om de bodem te verschralen en zodoende de van nature voorkomende begroeiing te stimuleren.

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan een vergroting van de biodiversiteit. Op de website www.maakgrijsgroener.nl staan leuke, kleinschalige initiatieven om in uw eigen tuin of zelfs op uw balkon mee te doen.

Daarnaast bestaan er legio subsidiemogelijkheden voor landbouwbedrijven en andere particuliere grootgrondbezitters die een verduurzaming van hun areaal nastreven. Wat betreft het ondersteunen van het insectenbestand valt bijvoorbeeld te denken aan het verschralen van de bodem en het vervolgens inzaaien van stroken kruidenrijke zaadmengsels. De regelingen in dat kader spelen in op specifieke doelen. Een handig overzicht is te vinden op: https://www.fondswervingonline.nl/activiteiten/biodiversiteit

Wethouder Van ’t Foort: “We hebben langer dan een jaar onderzoek gedaan naar de beste mogelijkheden om de biodiversiteit in Renswoude te versterken. Nu we inzicht hebben in deze mogelijkheden kunnen we plannen omzetten in daden. Daar beginnen we meteen mee. Op deze manier maken we Renswoude niet alleen iets