HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Herstel sporthal De Hokhorst gestart

Herstel sporthal De Hokhorst gestart (29-10-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Sporthal medio februari 2019 weer in gebruik
Afgelopen week is het herstel van de sporthal De Hokhorst gestart. Verwachting is dat de herstelwerkzaamheden medio februari 2019 afgerond zijn en de sporthal weer in gebruik genomen kan worden. Tot die tijd moeten de gebruikers uitwijken naar alternatieve locaties. De beheerders hebben hiervoor nauw contact met de sportvereniging, zaalvoetbalcommissie en overige gebruikers en de gemeente met de scholen.

De schade door de brand op 18 juli jl. is groot en complex. De meeste schade bevindt zich in het dak, maar ook de vloer is beschadigd. Daarnaast is er ook veel roetschade. Om de exacte omvang van de schade goed in beeld te brengen waren diverse onderzoeken vereist. Vanwege de complexiteit van de schade en omdat er meerdere verzekeringsmaatschappijen bij betrokken zijn, die het eens moesten worden over het herstelplan, heeft het de nodige tijd gekost voordat er daadwerkelijk gestart kon worden met de herstelwerkzaamheden. Het dak zal als eerste van buiten gerepareerd worden. Er is besloten om direct alle asbesthoudende golfplaten te vervangen. Hierna wordt het dak aan de binnenzijde hersteld en wordt het gehele plafond vervangen. Als laatste wordt de sportvloer vervangen en worden de overige vervuilde delen in het gebouw schoongemaakt. De verwachting is dat de sporthal medio februari 2019 weer in gebruik genomen kan worden, maar dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden die mogelijk invloed hebben op de werkzaamheden aan het dak.