HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Groene boa’s voor beter toezicht buitengebied

Groene boa’s voor beter toezicht buitengebied (12-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-10-2016.

Met een zwierige zwaai ondertekenden zeker 40 organisaties het convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied’. Dat betekent dat buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) op andermans grondgebied mogen opereren. Dit om in de buitengebieden van de provincie Utrecht de toenemende overlast van illegale motorcross, mountainbiken en afvaldumpingen tegen te gaan. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Een dergelijke overeenkomst kan niet zonder toezegging van grondeigenaren en een goede juridische onderbouwing, dus dit is echt wel een bijzondere mijlpaal.”

Toezicht buitengebieden

Vooral ‘groene’ partners als Recreatie Midden Nederland, particuliere landgoedeigenaren en organisaties die buitenterrein beheren hadden last van de toenemende druk op het buitengebied. Het toezicht in buitengebieden liet daarnaast een tegengestelde beweging zien. Het aantal ‘groene’ boa’s nam in rap tempo af. Om dat aan te pakken stelt de provincie nu twee formatie-eenheden extra capaciteit voor boa’s ter beschikking. Vanwege hun rol in het buitengebied ook wel ‘groene boa’s’ genoemd. De bestaande boa-capaciteit zetten we effectiever en efficiënter in, door deze wettelijk gezien meer vrijheid te geven en op het grondgebied van anderen dan alleen zijn eigen werkgever te opereren.

7 oktober

Zo’n 40 instanties kwamen op vrijdag 7 oktober bij elkaar tijdens een provinciebreed platform om met elkaar afspraken te maken over het buitengebied, het ondertekenen van het convenant en het spreken over de gevolgen van de nieuwe wet Natuurbescherming op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze 40 instanties zijn naast de provincie, gemeenten, waterschappen, politie, OM, landelijke inspectiediensten, Veiligheidsregio, TBO’s en Belastingdienst. Zij maakten met elkaar afspraken over de samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving.