HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gemeenteraadsvergadering 10 oktober 2017

Gemeenteraadsvergadering 10 oktober 2017 (03-10-2017)

Dit item is verlopen op 11-10-2017.

Op dinsdag 10 oktober. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis

De agenda voor deze vergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden
  4. Vaststelling notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 juni 2017
  5. Ingekomen stukken en mededelingen
  6. Voorstel inzake re-integratieverordening Participatiewet en verordening loonkostensubsidie
  7. Voorstel tot vaststelling Jaarrekening 2016 van Stichting Sporthal De Hokhorst en van Sportcafé De Hokhorst
  8. Voorstel betreft ontwikkeling resterende bouwdelen Dorpshart
  9. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Schalm 5
  10. Sluiting

De vergaderstukken zijn te vinden via de volgende link: raadsagenda en -stukken