HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente Renswoude staat voor een veilig ondernemersklimaat.

Gemeente Renswoude staat voor een veilig ondernemersklimaat. (30-06-2021)

Donderdag 10 juni 2021 heeft een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Groot Overeem. De controles hebben als doel om een goed beeld te krijgen van bedrijven en om op te treden bij misstanden. Deze controles zijn onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Renswoude.

Gezamenlijke aanpak

Bij de controles wordt gekeken naar mogelijke overtredingen op verschillende facetten, zoals onder andere op milieuvoorschriften, bedrijfsvoorraad, brandveiligheid en gebruik elektriciteit. Burgemeester Petra Doornenbal: “Het is goed dat alle instanties samenwerken bij zulke controles omdat we dan een goed totaalbeeld krijgen. Soms blijkt uit dergelijke controles dat er meer aan de hand is dan het niet, of onvoldoende voldoen aan de voorschriften. We willen door middel van de controles ons Renswoudse ondernemersklimaat veilig houden. Helaas is de georganiseerde criminaliteit zeer geïnteresseerd in bedrijven en bedrijfsruimtes en door deze onaangekondigde, integrale controles denk ik dat we met elkaar scherp blijven.”  

Eén bedrijf heeft zijn deuren moeten sluiten

De gecontroleerde bedrijven houden zich over het algemeen goed aan de regels. Er zijn bij een aantal bedrijven wel diverse overtredingen op de bouw- en brandveiligheid voorschriften geconstateerd door de Brandweer, hier zal bestuurlijk tegen worden opgetreden. Eén bedrijf heeft zijn deuren moeten sluiten, omdat de stroom- en gasvoorziening ter plaatse door Stedin is afgesloten vanwege openstaande rekeningen. Het UWV doet nader onderzoek naar een bezoeker van het bedrijf. Bij een naastgelegen bedrijf van één van de gecontroleerde bedrijven is een illegale lozing in het riool geconstateerd. De milieudienst zal dit verder onderzoeken en indien nodig bestuurlijke maatregelen treffen.

Signalen melden

Door alert te zijn en signalen snel te melden, kunnen inwoners en ondernemers hun steentje bijdragen aan een veilig ondernemersklimaat. Signalen kunnen gemeld worden bij de politie via 0900 8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 of bij de gemeente. Pandeigenaren doen er goed aan om bij de verhuur of onderverhuur van hun pand goede afspraken te maken over met wat voor doel het pand gebruikt gaat worden. Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract.