HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente in gesprek met inwoners over betere afvalscheiding en andere wijze van inzameling

Gemeente in gesprek met inwoners over betere afvalscheiding en andere wijze van inzameling (18-06-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Tijdens de interactieve informatieavond op maandag 11 juni jl. is de gemeente, samen met het afvalverwerkingsbedrijf ACV, in gesprek gegaan met de inwoners over een betere afvalscheiding en een andere wijze van afvalinzameling.

Renswoude wil namelijk een duurzame gemeente zijn en het doel van maximaal 100 kg restafval per jaar en 75% afvalscheiding in 2020 behalen. Om het weggooien en vernietigen van kostbare grondstoffen tot een minimum te beperken, wil de gemeente herbruikbaar afval zo optimaal mogelijk gescheiden inzamelen en de inwoners daarvoor de faciliteiten bieden.

Tijdens de informatieavond werd er goed en soms stevig gediscussieerd. Iedereen was het er eigenlijk wel over eens dat er in Renswoude beter afval gescheiden kan worden. Over de wijze waarop bestonden verschillende ideeën bij de aanwezige inwoners. Voor het ophalen van het restafval werd de voorkeur uitgesproken voor kliko’s in plaats van ondergrondse containers.

De uitkomsten van deze avond worden meegenomen in de bespreking over het collegevoorstel aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 3 juli a.s.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via 0318-578150 of info@renswoude.nl