HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente helpt ondernemers bij de aanvraag van SDE++-subsidie voor Zon op Bedrijfsdaken

Gemeente helpt ondernemers bij de aanvraag van SDE++-subsidie voor Zon op Bedrijfsdaken (11-11-2020)

De gemeente Renswoude wil in 2035 volledig energieneutraal zijn. Om deze ambitieuze doelstelling te behalen worden, samen met de andere gemeentes binnen de regio Foodvalley, de mogelijkheden van duurzame energie opwek onderzocht. Van wind tot zon. Met het project Zon op Bedrijfsdaken wordt een mooie eerste stap gezet. Het aanvragen van subsidie is vaak de eerste stap richting realisatie van zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand. Met de openstellingsronde van de SDE++-subsidie in aantocht helpt de gemeente ondernemers, onder begeleiding van adviesbureau ECONNETIC, met de aanvraag!


 

Gratis advies

Op 24 november opent de najaarsronde voor het aanvragen van de SDE++-subsidie. Een belangrijk moment, want met een beschikking van deze subsidie verzekert een ondernemer zich van 16 jaar financiële subsidie op de door hen geleverde duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonne-energie. Omdat veel ondernemers drempels ervaren bij het nemen van stappen heeft de gemeente energie adviesbureau ECONNETIC gevraagd ondernemers hierbij te helpen. De experts van ECONNETIC helpen ondernemers op weg naar een lagere energierekening. Een eerste inventarisatie van de mogelijkheden kost de ondernemer niks.

SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een nieuwe regeling ter vervanging van de SDE+-subsidie. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet enkel meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie. Des te meer reden om de aanvraag voor zonnepanelen op dak nog dit jaar te doen!

Onafhankelijk

ECONNETIC brengt het bedrijfspand in kaart en komt met een reëel en onafhankelijk advies, gebaseerd op expertise en deskundigheid. Als de ondernemer of organisatie besluit mee te doen, dan begeleidt ECONNETIC hen met de SDE++-subsidieaanvraag en ze starten de stapsgewijze realisatie van het project. Ondernemers worden daarbij maximaal ontzorgd.

Meer informatie

Het aanvragen van SDE++-subsidie is de eerste stap naar verduurzaming van uw pand. De najaarsronde opent op 24 november. Het indienen van een aanvraag vraagt tijd, dus zaak voor ondernemers om in actie te komen. Meer informatie is te krijgen bij Irene Bremer van de gemeente, tel. 06 - 48 07 93 15 of bij Rebekka de Koning van ECONNETIC, tel. 06 - 18 28 70 88. Of via de website: http://renswoude.zonopbedrijfsdaken.nl