HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gedeelte Van Arckelweg wordt Van Deylweg

Gedeelte Van Arckelweg wordt Van Deylweg (19-11-2018)

kaart met gemarkeerde gedeelte van de betreffende straat

Herontwikkeling Taets van Amerongenweg fase I: gevolgen voor bestaande adressen

Vanaf 4 maart 2019 krijgt het eerste deel van de Van Arckelweg een andere naam, namelijk Van Deylweg. Het gaat om het gedeelte vanaf de Taets van Amerongenweg tot aan de Catharina Mossellaan. De adressen Van Arckelweg 1 t/m 23 worden vanaf 4 maart 2019 veranderd in Van Deylweg 1 t/m 23.

Ook wordt vanaf 4 maart 2019 de even zijde van de Taets van Amerongenweg omgenummerd. De adressen Taets van Amerongenweg 30 t/m 66 worden dan Taets van Amerongenweg 42 t/m 80.

Aanleiding voor de wijzigingen

Beide wijzigingen hebben te maken met het herontwikkelingsplan Taets van Amerongenweg fase I. Dit plan omvat de bouw van 63 woningen op de locatie waar voorheen slechts 23 woningen stonden, tussen de bestaande adressen Taets van Amerongenweg 2 en 30 in. Hierdoor ontstaat er een probleem qua huisnummering. Het is voor met name hulpdiensten en postbezorging van belang om een zo duidelijk mogelijke logica in huisnummering te hebben en daarom zo min mogelijk nummeraanduidingen toe te passen. Hoewel er drie hofjes aan de Taets van Amerongenweg zijn toegevoegd (Baron Joosthof, Baron Maximiliaanhof en Baron Jan Karelhof), komen er aan de even zijde van de Taets van Amerongenweg toch nog beschikbare nummers tekort. 

Om die reden heeft het college besloten om de bestaande adressen aan de even zijde van de Taets van Amerongenweg 30 t/m 66 om te nummeren. De oneven zijde van de Taets van Amerongenweg blijft ongewijzigd, omdat aan die zijde geen nummers tekort komen.

Ook aan de Van Arckelweg worden er nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Aan het begin van de Van Arckelweg, op de plek waar tot kort geleden garages stonden, komen vijf rijwoningen. Daarnaast is het verloop van de Van Arckelweg niet heel logisch en heeft het college dit moment aangegrepen om dit te herstellen. Het eerste gedeelte van de van Arckelweg krijgt daarom een nieuwe naam; Van Deylweg.  

Waarom Van Deylweg?

De naamkeuze Van Deylweg is overgenomen van een advies van de Historische Vereniging Oud-Renswoude. Zij hebben om de volgende reden gekozen voor deze naam. De straten binnen het gedeelte van Renswoude waar onder meer de Van Arckelweg is gelegen, zijn allen vernoemd naar adellijke heren en vrouwen van Renswoude. Baron Taets van Amerongen was niet alleen 'heer van Renswoude' maar ook 'heer van Deyl'. Het eerste deel van de Van Arckelweg wordt ontsloten via de Taets van Amerongenweg en daarom is er gekozen voor deze link met Taets van Amerongen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)