HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Gebouweigenaren moeten panden met breedplaatvloeren controleren

Gebouweigenaren moeten panden met breedplaatvloeren controleren (12-12-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Bent u eigenaar van een pand, niet zijnde een woning, dat na 1999 is opgeleverd en voorzien is van breedplaatvloeren, controleer dan via het stappenplan of er bij uw pand sprake is van een onveilige situatie.

Eigenaren van gebouwen zijn er verantwoordelijk voor dat hun gebouwen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. In het pdf-bestand "Stappenplan breedplaatvloeren" vindt u een methode om van een afzonderlijk bouwwerk het veiligheidsrisico te bepalen. De reikwijdte van dit document is beperkt tot bouwwerken waarbij het grootste veiligheidsrisico wordt gezien. Dit betreft bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999 en zijn voorzien van breedplaatvloeren. Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten. Dit geldt niet voor meerlaagse constructies voor parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw.

Aanleiding voor het opstellen van het stappenplan

Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek naar de oorzaak van die instorting blijkt, dat vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaande bouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn.

Controle in de gemeente

Recente bouwwerken die in de risicoklasse vallen door de toepassing van breedplaatvloeren, zoals het bezoekerscentrum aan de Buursteeg, het gezondheidscentrum in het Dorpshart en het kindcentrum aan De Hokhorst, zijn door ons al gecontroleerd en veilig bevonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mw. E. Zech. Zij is bereikbaar via 0318 - 57 81 62 of e.zech@renswoude.nl.