HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Energy Game Renswoude

Energy Game Renswoude (04-03-2019)

Dit item is verlopen op 17-03-2019.

Op donderdag 14 maart a.s. organiseert de gemeente Renswoude, met steun van de provincie Utrecht, een Energy Game voor raadsleden, bedrijven en inwoners uit Renswoude.  

Heel Nederland staat voor een grote opgave om klimaatverandering tegen te gaan en onze energievoorziening duurzamer te maken. Dat betekent dat we kolen- en gascentrales moeten vervangen door windmolens, zonne-energie of biomassa. Het probleem daarbij is dat grote elektriciteitscentrales ver weg staan en dat de nadelen niet direct zien. Duurzame energie moet lokaal worden opgewekt en dus moeten we in onze directe leefomgeving er ruimte voor vrij maken. De afwegingen rondom duurzame energie zijn ingewikkeld. Hoeveel geld is het ons waard? Wat kunnen we zelf kleinschalige doen, bijvoorbeeld door huizen te isoleren, en voor welk deel zijn we afhankelijk van grote windturbines of zonnevelden?

Om ons meer inzicht te geven in die afwegingen heeft de Hanzehogeschool Groningen een spel ontwikkeld. Op de plattegrond van Renswoude spelen we het spel en moeten we proberen Renswoude duurzaam te maken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat Renswoude een prettige plaats blijft om te wonen. Elektriciteit moet betaalbaar blijven, maar we willen ook elektriciteit als het niet waait of als de zon niet schijnt.

Samen gaan we die ingewikkelde puzzel leggen en we hopen er veel van te leren. Elke speler heeft elk een eigen rol en moeten samen met de andere spelers aan tafel besluiten nemen over de inzet van duurzame energiebronnen om Renswoude energieneutraal te maken. De winst van het spel zit in de onderlinge discussie en uitwisseling van meningen. Daarom is het ook belangrijk dat we verschillende mensen mee laten doen. Naast raadsleden en bedrijven willen we een aantal inwoners mee laten doen.

Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden via b.verhagen@renswoude.nl.  Zou u daarbij willen aangeven of u zich namens een bedrijf of als inwoner aanmeld? (Het aantal plekken is beperkt).

De bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4. Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.