HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Doet u ook mee met het Renswoudse sport- en beweegakkoord?

Doet u ook mee met het Renswoudse sport- en beweegakkoord? (18-11-2020)

Dit item is verlopen op 31-03-2021.

Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal!  

Geslaagde start van het lokale sport- en beweegakkoord in Renswoude

In Renswoude werken verschillende organisaties en verenigingen samen aan het lokaal Sportakkoord. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. De aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en onderwijs hebben tijdens de startbijeenkomst op 27 oktober goede input gegeven voor de eerste aanzet van het akkoord. Uit cijfers blijkt dat inwoners in Renswoude gemiddeld actief zijn. Zo is 25,8 procent van de inwoners lid van een sportvereniging. Dit kan nog beter volgens de deelnemers. Een gezonde en sportieve leefstijl draagt namelijk ook bij aan het welzijn en de vitaliteit.

Ook bleek er veel behoefte aan meer onderlinge verbinding, het behouden van het sterke verenigingsleven en de inzet van sport als middel voor preventie of tegen eenzaamheid. Tot slot is besproken voor welke inwoners het nu nog minder vanzelfsprekend is om te kunnen sporten of bewegen. De ambitie van het sportakkoord is namelijk écht iedereen op zijn eigen niveau in beweging te brengen.

De startbijeenkomst bracht de aanwezigen veel energie voor het vervolg en leidde zelfs tot het volgende motto:  “Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal! “

Het sportakkoord zal leiden tot een aantal concrete acties en plannen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Het definitieve sport- en beweegakkoord wordt naar verwachting in januari 2021 opgeleverd. Het Rijk stelt voor 2021 en 2022 een budget van €10.000 euro per jaar beschikbaar voor de uitvoering.

Denk verder mee op woensdag 2 december

We willen graag zoveel mogelijk energie, draagvlak en betrokkenheid creëren voor dit sportakkoord. U bent dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken over de plannen en ambities op het gebied van sport. We vinden het leuk als er ook een aantal bewoners zijn die mee willen denken. Ook zijn we erg blij met de input die we van inwoners via de mail ontvangen.   

De vervolgbijeenkomst van het Sport- en Beweegakkoord van Renswoude vindt online plaats op:

Datum:                                                              woensdag 2 december

Online inloop:                                                   18:45-19:00 uur

Aanvangstijd                                                    19:00 uur – 21:00 uur

Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst de link naar de online-meeting.

Wilt u meer weten over of een bijdrage leveren aan het sport- en beweegakkoord, heeft u goede ideeën voor concrete acties, of wilt u zich aanmelden voor 2 december? Dan kunt u de sportformateur Ingrid van Gelder mailen via:  sportformateurrenswoude@gmail.com

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u ook input leveren via de volgende vragenlijst: 

Als mensen liever schriftelijk input willen geven kan dat ook via de vragenlijst in deze link.

De vragenlijst vindt u hier in deze link: https://forms.gle/AH7dioHvwVqErtVv5