HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Denkt u mee over duurzame energie?

Denkt u mee over duurzame energie? (22-12-2020)

Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken veel partijen samen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie. Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies over dit regioplan. Dat doen zij vanuit wat inwoners in de regio belangrijk vinden. Daarom roept Regio Foodvalley inwoners en ondernemers op om hierover hun mening te geven. Tot en met 10 januari 2021 kan iedereen in Renswoude van 16 jaar en ouder een vragenlijst invullen. Meedoen kan via resfoodvalley.nl.

Samen werken aan een energieneutrale regio

De Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley is de eerste flinke stap naar een energieneutrale regio. Omdat energie opwekken niet ophoudt bij de gemeentegrens, werken hier veel partijen aan samen. In Regio Foodvalley zijn dit acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen, vele belanghebbenden én inwoners.

Uw mening is belangrijk

In Regio Foodvalley willen we een schone wereld voor ons en onze kinderen. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Want waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Hierover horen we graag uw mening!

Hoe werkt de raadpleging?

In het eerste deel van de online vragenlijst geven wij u vijf mogelijkheden om een flinke stap te maken naar een energie neutrale regio. Deze mogelijkheden zijn niet écht. Het zijn géén concrete plannen van de gemeenten. Het zijn keuzes die u misschien heel goed of juist helemaal niét goed vindt. Door uw mening hierover te geven, kunnen wij hiervan leren. Wat vinden onze inwoners belangrijk en wat vinden zij minder belangrijk.

In het tweede deel krijgt u naast algemene vragen ook vragen over Renswoude zelf. Wij willen bijvoorbeeld graag weten hoe u denkt over het windmolen initiatief in Renswoude-Zuid.

Om deel te nemen hoeft u géén energiespecialist te zijn. Het is juist belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden meedoen. Er is een helpdesk om deelnemers te helpen met invullen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 16 jaar en ouder. Meer informatie en meedoen kan via de website resfoodvalley.nl.

Wat doen we met de resultaten?

Voor het maken van de vragenlijst en het verwerken van de resultaten heeft Regio Foodvalley onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Regio Foodvalley heeft een burgerforum gevormd om het belang van inwoners uit de regio te vertegenwoordigen. Dit is een diverse groep van 20 mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het Burgerforum adviseert de regio vanuit het belang van de inwoners. En niet namens zichzelf. Dus het burgerforum gebruikt de resultaten om dit advies op te kunnen stellen.

Ook in Renswoude zullen we de resultaten van de raadpleging meenemen. We gaan het gebruiken als aanvulling op ons participatiekader. En de raad zal de resultaten gebruiken als een van de bronnen om beslissingen te nemen over duurzame energie in Renswoude.