HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Denk je ook mee over sport en bewegen in Renswoude?

Denk je ook mee over sport en bewegen in Renswoude? (07-10-2020)

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Aan de slag met het lokale sport- en beweegakkoord

Renswoude wil gezamenlijk aan de slag met het opstellen van het Lokale Sport- en Beweegakkoord. Met dit akkoord willen we sport- en bewegen in Renswoude een impuls geven. Doel is om nog meer mensen te laten genieten van sport, en het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen. Ook het versterken van de verenigingen is een speerpunt.

Sport- en beweegakkoord Renswoude

Sport betekent veel meer dan alleen een gezellig en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan gezondheid, ontmoeting, levendigheid en is daarmee een belangrijk bindmiddel in Renswoude. Er gebeuren natuurlijk al veel goede dingen op het gebied van sport en bewegen. Met het akkoord willen we deze waar nodig optimaliseren en versterken. Sport- en bewegen zijn immers, net als de samenleving, continue in ontwikkeling.

Hoe bereiken we een akkoord?

Om dit proces in goede banen te leiden is met behulp van een subsidie van het Rijk een onafhankelijk sportformateur, te weten Ingrid van Gelder, aangesteld in Renswoude. 

De komende maanden zal de sportformateur met zowel de verenigingen, scholen, welzijn, maatschappelijke organisaties, als de inwoners en betrokkenen doelen stellen en vervolgens concrete acties bepalen. Om het akkoord goed aan te laten sluiten op behoeften van Renswoude zal de sportformateur lokale belanghebbenden benaderen om samen ideeën te ontwikkelen. Uiteraard kunnen geïnteresseerden ook zelf contact opnemen met Ingrid van Gelder voor ideeën en suggesties.

Het definitieve akkoord wordt begin 2021 opgeleverd. Het Rijk stelt na oplevering budget voor de uitvoering van het akkoord in 2021 en 2022 beschikbaar.

Aanmelden startbijeenkomst 27 oktober

We willen graag zoveel mogelijk energie, draagvlak en betrokkenheid creëren voor dit sportakkoord. U bent dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken over de plannen en ambities op het gebied van sport.

De startbijeenkomst van het Sport- en Beweegakkoord van Renswoude vindt in verband met alle coronamaatregelen digitaal plaats.

Datum:                                  dinsdag 27 oktober

Aanvangstijd                        19:30 uur – 21:30 uur

U kunt zich aanmelden voor de startbijeenkomst sportakkoord door een email te sturen naar de sportformateur Ingrid van Gelder via:  sportformateurrenswoude@gmail.com

Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen