HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  De gemeenteraad stelt bestemmingsplan ‘Dorpshart’ vast

De gemeenteraad stelt bestemmingsplan ‘Dorpshart’ vast (05-12-2012)

Dit item is verlopen op 01-05-2013.

De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 4 december jl. het bestemmingsplan Dorpshart  Renswoude vastgesteld. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is de realisatie van het Dorpshart weer een stap dichterbij gekomen.

Dit raadsbesluit wordt bekendgemaakt (gepubliceerd) in de Heraut, de Staatscourant en op RO-Online (en gemeentelijke website). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage.

Geplande publicatiedatum is 17 december 2012.