HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet (08-09-2021)

De gemeente Renswoude voert dit jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij in 2020 hebben ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren.

Eind augustus is de vragenlijst verstuurd naar jongeren van 12 tot en met 23 jaar die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet én naar ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp. Wij stellen het erg op prijs wanneer u de vragenlijst invult en deze vóór 24 september 2021 terugstuurt. Heeft u of uw kind in 2020 gebruik gemaakt van een voorziening vanuit de Jeugdwet, maar heeft u geen brief ontvangen en wilt u wel meewerken aan het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Mw. A. Mulder, via a.mulder@renswoude.nl.

De vragenlijst aan inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening is eind juli verstuurd. Vele vragenlijsten zijn ingevuld en teruggestuurd. Hiervoor danken wij u hartelijk. Binnenkort delen wij de resultaten met u.