HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Betalen leges grafrechten van graven van voor 1994

Betalen leges grafrechten van graven van voor 1994 (01-07-2020)

Het 10-jarig recht van de graven op de begraafplaats aan de Oude Holleweg die uitgegeven zijn voor 1994 verloopt dit jaar. Dit betekent dat het 10-jarig recht dit jaar (2020) opnieuw betaald moet worden. 

U kunt de leges overmaken o.v.v. het grafnummer op bankrekeningnummer NL 77 BNGH 0285 0070 84 van de gemeente Renswoude.

Voor het betalen van de leges aan de balie moet u een afspraak maken.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunnen rechthebbenden contact opnemen met de afdeling burgerzaken: 0318-578151/578155 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur)