HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  AED, daar red je levens mee!

AED, daar red je levens mee! (02-05-2019)

Dit item is verlopen op 30-06-2020.

Eind 2017/begin 2018 heeft de gemeente in samenwerking met de EHBO-vereniging een AED-project opgezet met als doel ‘meer burgerhulpverleners en meer AED’s die 24/7 beschikbaar zijn’. Door deze acties hangt er in ieder geval op volgende locaties een AED die 24/7 beschikbaar is:

  • Politiepost aan de Dorpsstraat 4;
  • Gemeentewerf aan de Molenstraat 12;
  • Appartementencomplex aan de Watersnipweide;
  • Aula aan de Nijborg 4;
  • Dorpshart.

Deze AED’s hangen in een AED-kast met codeslot. De AED’s zijn aangemeld bij Hartslag.nu. Dit is een systeem dat is opgezet door een groot aantal ambulancediensten.  Voor mensen die worden getroffen door een hartstilstand komt het erop aan dat er zo snel mogelijk hulp komt en het hart weer wordt geactiveerd. Hoewel de ambulances van de RAVU zo snel mogelijk ter plaatse zijn, is het van levensbelang om – in afwachting van de komst van de ambulance – het hartritme te activeren. Dat kan met een defibrillator die eenvoudig is te bedienen door vrijwilligers; de burgerhulpverleners. Om de vrijwillige burgerhulpverleners te alarmeren is het systeem HartslagNu ontwikkeld.

HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een (mogelijke) reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook automatisch een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener die is ingeschreven in het systeem van HartslagNu ontvangt een oproep met instructies via de speciale app op de smartphone of via een sms. De instructies kunnen zijn: ‘ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie op’, of: ‘haal direct een AED’ met daarbij de plaats van de AED (met de code van het slot van de kast) en het adres van het slachtoffer.

Bij gebruik van de app van HartslagNu wordt aan de hand van de locatie van de burgerhulpverlener automatisch bepaald of hij of zij wordt gealarmeerd. Dat gebeurt alleen wanneer iemand daadwer­kelijk binnen zes minuten bij een slachtoffer kan zijn. De slimme app houdt daarbij rekening met lokale infrastructuur als wegen, spoorwegen, waterwegen en bruggen.

De app alarmeert niet alleen burgerhulpverleners, ze wijst ook de weg en ze heeft een handige ingebouwde metronoom die het tempo aangeeft waarin gereanimeerd moet worden. De app heeft een duidelijke, eigen alarmtoon. Bij het alarmeren per sms, wordt door het systeem uitgegaan van het adres dat de burgerhulpverlener voor zichzelf via de website van HartslagNu heeft ingevuld. Dit kan één adres zijn, maar er kunnen ook meerdere adressen toegevoegd worden zoals bijvoorbeeld een thuisadres en een werkadres.

Naast de eerder genoemde locaties zijn er nog meer plekken waar een AED hangt. Bijvoorbeeld bij meerdere bedrijven in Renswoude en ook de sporthal De Hokhorst, de voetbalvereniging en de tennisvereniging hebben een AED.

Wordt burgerhulpverlener

Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij www.HartslagNu.nl aanmelden. Jong en oud. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je een erkende reanimatietraining gevolgd en zorg ervoor je dat je ieder jaar een opfriscursus volgt. Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je plek acuut kan verlaten. En, weet je op voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de app of op Mijn HartslagNu instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of naar een reanimatie gaat.

First Responder Brandweer

De burgerhulpverleners zijn overigens niet de enigen die worden gealarmeerd als sprake is van een hartritmestoornis. De Brandweer Renswoude (First Responder) deed dat al en blijft dit doen.