HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Adviesraad Sociaal Domein zoekt voorzitter

Adviesraad Sociaal Domein zoekt voorzitter (19-04-2021)

Door het vertrek van de huidige voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan in de gemeente Renswoude. De Adviesraad vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en voorzieningen binnen het Sociaal domein. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze Adviesraad bestaat uit een groep betrokken actieve vrijwilligers.

Op zoek naar een voorzitter die:

 • geïnteresseerd is in het Sociaal domein;
 • gemotiveerd is om de belangen van inwoners van Renswoude te behartigen;
 • beschikt over deskundigheid of ervaring met één of meerdere beleidsterreinen in het Sociaal domein;
 • in staat is beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliënten;
 • een kritische, positieve en open houding heeft;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie, integer zijn;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft.

Taken en rol voorzitter

 • een agenda opstellen
 • een vergadering leiden
 • stimuleren dat alle leden meedenken en meepraten

Praktische info

De Adviesraad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen. Leden ontvangen voor elke bijeenkomst een presentievergoeding van € 62,18 per vergadering. Kandidaten moeten inwoner zijn van de gemeente Renswoude.

Het secretariaat van de Adviesraad wordt bij toerbeurt door de leden ingevuld.

De benoeming geldt voor 3 jaar, eventueel met 3 jaar te verlengen.

Reageren?

Iets voor u? Laat deze kans om écht bij te dragen dan niet liggen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana Grudzinska, tel. 0318 – 578150.

 • Als u op deze oproep wilt reageren dan kunt u een bericht sturen naar: d.grudzinska@renswoude.nl 
 • Daarbij kunt u een toelichting en uw CV sturen