HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet (30-06-2021)

De gemeente Renswoude voert dit jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren.

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening ontvangt u binnenkort een brief met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. In september wordt deze brief verstuurd naar jongeren (van 12 t/m 23 jaar) die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet en naar ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp. We stellen het erg op prijs wanneer u de vragenlijst invult en deze uiterlijk de in de brief genoemde termijn terugstuurt.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Deelname is geheel vrijwillig.