HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  24/09/2018 Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies

24/09/2018 Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies (24-09-2018)

Dit item is verlopen op 24-03-2019.

‘Sociaal domein’ is de verzamelnaam voor alles wat de gemeente Renswoude voor haar inwoners doet op het gebied van zorg, jeugd, werk, participatie. In de wet- en regelgeving over deze onderwerpen is de afgelopen jaren veel veranderd. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid. Daarnaast sluit de regelgeving op papier niet altijd goed aan bij hoe mensen iets in de praktijk ervaren. “Daarom is het zo belangrijk dat de adviesraad Sociaal Domein er is”, vertellen de leden.  

“Wij geven advies aan de gemeente. Dat kan gevraagd, maar ook ongevraagd zijn. We krijgen beleidsstukken ter inzage en geven daar onze mening over, maar we kunnen ook zelf onderwerpen aankaarten.” De adviesraad komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen schuiven regelmatig ook medewerkers van de gemeente Renswoude aan. “Als wij vragen hebben over bepaalde beleidsstukken kunnen die soms direct beantwoord worden. Dat werkt heel efficiënt.”

Ongevraagd advies kan bijv. gegeven worden n.a.v. het signaleren van een bepaalde situatie of ontwikkeling binnen de gemeente die te maken heeft met zorg en welzijn.

Praktijkervaring

In de adviesraad zitten personen die affiniteit hebben met verschillende doelgroepen binnen de gemeente zoals ouderen, jeugd, mensen met psychische problemen, mantelzorgers en vrijwilligers. Soms vertegenwoordigen zij een organisatie zoals het Rode Kruis, de PCOB en de NPV. Ook zijn er ervaringsdeskundigen: mensen die in hun werk of in hun privésituatie te maken hebben met kinderen of volwassenen die ziek zijn, een gedragsstoornis hebben of bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij hun huishouden. Deze praktijkervaring is van groot belang bij het beoordelen van beleidsstukken en het geven van adviezen aan de gemeente. “Onze adviezen kunnen heel praktisch zijn, bijvoorbeeld over bepaalde digitale documenten die je als aanvrager moet invullen, maar die onduidelijk zijn of niet goed functioneren. We zijn daarnaast bijvoorbeeld nauw betrokken bij het cliënt-tevredenheidonderzoek van de gemeente.”

Tussenpersoon
Het nut en de noodzaak van de adviesraad ligt er vooral in dat de leden als tussenpersoon kunnen fungeren tussen de gemeente en de burgers. “Beleidsstukken over regelgeving sluiten niet altijd goed aan bij dagelijkse praktijk. Het is daarom nodig dat wij als adviesraad kritische vragen stellen. Dat doen we vanuit onze eigen kennis en ervaring, maar input van alle inwoners van Renswoude is zeker ook welkom.”

Heeft u vragen of suggesties voor de Adviesraad Sociaal Domein? Wilt u een ervaring delen, een idee opperen of meer weten over de mogelijkheid om zelf ook lid te worden van de adviesraad? Neem dan contact op. Dat kan door te bellen naar  06-83775854 Martine van Garderen van SWO of door te mailen naar adviesraad@renswoude.org