HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  23-09-2019 Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage

23-09-2019 Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage (23-09-2019)

Dit item is verlopen op 23-01-2020.

Het college van burgemeester en wethouders (het College) heeft een concept plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn o.a. twee nieuwe losloopgebieden aangewezen (wandelpad langs de Fliertse beek bij Beekweide en gedeelte Kerkstraat richting Emminkhuizerlaan) en de locaties voor de afvalbakken.

Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met een aantal inwoners (zowel hondenbezitters als inwoners zonder hond).

Het concept plan van aanpak ligt gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis en is ook te vinden via de gemeentelijke website www.renswoude.nl.

Reacties kunnen door een ieder tot 7 oktober 2019 worden ingediend door een e-mail te sturen aan a.eilander@renswoude.nl.

Ook kan een schriftelijke reactie gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Na afloop van bovengenoemde termijn zullen de reacties worden verzameld en beantwoord. Het plan van aanpak wordt daarna opnieuw aan het College ter vaststelling voorgelegd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152.