HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Huisvesting gemeente  |  Gemeenteraad kiest voor Dorpsstraat 4 voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting

Gemeenteraad kiest voor Dorpsstraat 4 voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting

In de vergadering van 28 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten om Dorpsstraat 4 (huidige locatie) te kiezen als locatie voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. De gemeenteraad heeft het College van B&W verzocht de voorbereidingen zo spoedig mogelijk ter hand te nemen en te onderzoek hoe ver-/nieuwbouw er uit kan komen te zien op de huidige locatie. De bibliotheek wordt niet verhuisd naar de Dorpsstraat 4.

In de komende periode worden er een projectplan en een projectvoorstel opgesteld om zo tot een gedragen proces te komen. Het streven is om een doelmatig en bij Renswoude passend gemeentehuis te realiseren, met als uitgangspunt dat er zuinig en zinnig omgegaan wordt met gemeenschapsgeld.

Begin oktober 2018 stelde de gemeenteraad de kaders en criteria vast voor een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke locaties voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Alle inwoners  werden opgeroepen om mogelijke locaties aan te dragen. Ook werd er een klankbordgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van belangengroepen en inwoners om mee te denken en te adviseren tijdens het onderzoek. Uiteindelijk leverde dit 23 mogelijke locaties op die uitgebreid zijn onderzocht volgens de vastgestelde kaders en criteria. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een matrix opgesteld om te komen tot een voorkeursoptie dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.