HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Huisvesting gemeente

Huisvesting gemeente

Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen volgen rond de huisvesting van de gemeente. We plaatsen de belangrijkste gebeurtenissen en documenten. Bovendien vindt u hier de pers- en nieuwsberichten die over dit onderwerp worden verzonden.


 • Stand van zaken nieuw gemeentehuis Renswoude

  21 september 2020

  De stuurgroep van de gemeente Renswoude heeft besloten het voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeentehuis vast te stellen. Daardoor kan Zecc architecten verder met de uitwerking van het definitieve ontwerp.

  Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het eerder gepresenteerde schetsontwerp waarmee de architect de prijsvraag heeft gewonnen. Het voorlopig ontwerp maakt duidelijk dat het gewenste programma incl. installaties in het nieuw ontwerp ingepast kan worden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp zijn o.a. dat de vloeren ten opzichte van het monumentale deel gelijkvloers zijn geworden zodat beide bouwlagen voor minder validen te gebruiken zijn. Tevens is de verdieping van de nieuwe aanbouw door middel van een glazen corridor verbonden met de verdieping van het monumentale deel.

  Het voorlopig ontwerp is onder aan dit bericht te downloaden. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op het voorlopig ontwerp dan kunt u contact opnemen met de heer B. de Groot, 0683665336 of per email bas@vanvlietbouwmanagement.nl.

  lees meer
 • Voortgangsrapportage 7 juli 2020

  In het pdf-bestand Voortgangsrapportage gemeentehuis 07-07-2020 leest u hoe het nu gaat met de plannen voor het gemeentehuis.

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt benodigd budget beschikbaar voor renovatie en verbouwing gemeentehuis

  Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.

  lees meer
 • Presentatie ontwerpen gemeentehuis

  Op 31 maart 2020 hebben 3 architecten hun plannen voor de verbouw van het gemeentehuis digitaal gepresenteerd aan de selectiecommissie. De plannen kunt u hier op de site nog bekijken.

  lees meer
 • Presentatie ontwerpen verbouw gemeentehuis (en inloopbijeenkomst)

  UPDATE: In verband met het Coronavirus is de presentatie aangepast. Zie het bericht hierover.

  De afgelopen periode zijn drie verschillende architecten aan de slag gegaan met een ontwerp voor de verbouw van het gemeentehuis. De ontwerpen worden op dinsdag 31 maart, van 13.45 tot 17.30 uur in muziekgebouw ’t Podium, gepresenteerd aan een selectiecommissie*. Naast de selectiecommissie, wordt er ook aan maximaal 100 inwoners de mogelijkheid geboden om bij de presentaties aanwezig te zijn als toehoorder. Tijdens deze presentaties mogen alleen de leden van de selectiecommissie vragen stellen.

  lees meer
 • Lijst met locaties is vastgesteld door de raad

  Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een lijst met locaties vastgesteld die de komende tijd onderzocht gaan worden als mogelijke locatie voor de toekomstige huisvesting van de gemeente.

  lees meer
 • Pers- en nieuwsberichten

  Hier leest u alle berichten die over dit onderwerp zijn verzonden

  lees meer