HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Financiële stukken  |  Begroting 2021

Begroting 2021

De begroting 2021 is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 27 oktober 2020.

De Begroting in één oogopslag is een grafische korte weergave van de begroting. De tekst van deze weergave is als apart bestand toegevoegd in verband met de toegankelijkheid.