HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Financiële stukken  |  Begroting 2020

Begroting 2020

De begroting 2020 is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2019.

Amandement

Bij het voorstel tot vaststelling is een amendement inzake jeugdzorg en OZB, ingediend door Dorpsbelang Renswoude, VVD en CU. Dat is met meerderheid van stemmen aangenomen (6 stemmen voor (Dorpsbelang Renswoude, VVD en CU) en 3 stemmen tegen (SGP en CDA)). Stemverklaringen raadsleden Bisschop en Eskes. De tekst van het amandement is apart toegevoegd.

Begroting in één oogopslag

De begroting in één oogopslag is een grafische korte weergave van de begroting. De  tekst daarvan is in een apart document toegevoegd in verband met de toegankelijkheid.