HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Documenten  |  Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld

Agressie en geweld komen in de hedendaagse maatschappij in toenemende mate voor. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken, niet alleen op straat maar ook tijdens het werk. Agressie en geweld verstoren de normale uitvoering van het werk en de gevolgen moeten niet worden onderschat. Dit komt (gelukkig) nog zelden voor in Renswoude, maar de gemeente Renswoude is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid binnen de taakuitvoering van haar medewerkers. Met dit protocol Agressie en Geweld geeft zij aan deze verantwoordelijkheid vorm.