HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Tijdelijke wet maatregelen COVID19

Tijdelijke wet maatregelen COVID19 (01-01-2021)

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Voor meer informatie over deze wet kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus