HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Protocollen

Protocollen (20-05-2020)

Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. De VNG heeft een aantal van deze handreikingen en protocollen verzameld en op een website gezet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verantwoord-openstellen.