HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  OLVG Corona Check

OLVG Corona Check (03-04-2020)

Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.

Kijk voor meer informatie op de volgende website: https://luscii.com/nl/umc-corona-check/