HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Gemeente biedt zelfstandig ondernemers tijdelijk extra financiële ondersteuning

Gemeente biedt zelfstandig ondernemers tijdelijk extra financiële ondersteuning

Veel zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel kampen met financiële tekorten als gevolg van het coronavirus. Om hen te ondersteunen heeft het Rijk op 17 maart 2020 een noodpakket met maatregelen voor behoud van banen en economie vastgesteld. 

De gemeente regelt de extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Renswoude gevestigde ondernemers en zzp-ers.

De tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit twee voorzieningen:

  • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. Uitstel van aflossing is mogelijk.

De gemeente toetst – in tegenstelling tot het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of vermogen. Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag besluit de gemeente tot toekenning of afwijzing.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u  hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers/vragen-over-de-extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers

Aanmelden     

Het is op dit moment nog niet mogelijk een beroep te doen op de regeling. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart 2020 is het ook niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Zodra er meer bekend is, laten wij u dat via de website weten.

Via gemeente Veenendaal

De werkzaamheden rond werk en inkomen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. Ook deze regeling wordt door Veenendaal uitgevoerd.