HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid

Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid (27-05-2020)

Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.
Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
Dit digitale informatie en verwijscentrum is in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.