HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis

Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis (02-04-2020)

De komende periode vinden er geen fysieke vergaderingen plaats als gevolg van het coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het college van B&W en de gemeenteraad ertoe gebracht om, zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt voor zowel de raads- als commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering.

Vergaderingen live volgen

De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend dat dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zijn met beeld en geluid te volgen.

Aanschuiven van initiatiefnemers of ander betrokkenen

Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval. Wij benaderen de betrokkenen zoveel mogelijk persoonlijk om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Als u niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl.

Spreekrecht burgers raad

Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’ op de agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich melden bij de griffier.

Via de Heraut en hier op de site laten wij u weten wanneer er verandering komt in deze situatie.