HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19  |  Dashboard coronavirus

Dashboard coronavirus (13-10-2020)

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

Zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/