HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19

Corona COVID-19

Dit is een verzameling van de berichten over Corona. Wij bieden u een beter overzicht van deze berichten op www.renswoude.nl/corona. 

Ga naar de overzichtspagina over Corona

 • Tijdelijke openingstelling werf voor grofvuil

  Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. De werf aan de Molenstraat  is voorlopig ook op vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

  Maandelijks is er ook een openstelling op de zaterdag. Ook daarvoor moet u zich aanmelden. Op het moment dat u belt voor een afspraak laten wij u weten welke zaterdag dat is. 

  lees meer
 • Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis

  De komende periode vinden er geen fysieke vergaderingen plaats als gevolg van het coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het college van B&W en de gemeenteraad ertoe gebracht om, zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt voor zowel de raads- als commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering.

  lees meer
 • OLVG Corona Check

  Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.

  lees meer
 • Melding doen

  We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

  lees meer
 • Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

  Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

  Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

  Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

  Zie volledig bericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

  lees meer
 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

  Woensdag 6 mei maakte premier Rutte bekend dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Zie voor volledig bericht: 

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

  of

  Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  lees meer
 • Protocollen

  Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. De VNG heeft een aantal van deze handreikingen en protocollen verzameld en op een website gezet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verantwoord-openstellen.

 • Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid

  Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.
  Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
  Dit digitale informatie en verwijscentrum is in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 • Melding samenkomsten meer dan 50 personen

  Vanwege het coronavirus is het vanaf 20 september 18.00 uur verplicht om samenkomsten met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Het gaat hierbij om samenkomsten in de publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden). 

  lees meer
 • Dashboard coronavirus

  Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

  Zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

 • Routekaart met vier risiconiveaus

  De Rijksoverheid heeft een routekaart opgesteld meet vier risiconiveaus waarin te zien is welke maatregelen er op welk moment nodig zijn.

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19

 • Druktemonitor provincie Utrecht

  De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht.
  Het is een pilotproject, bedoeld om het bezoek aan onze provincie zoveel mogelijk te spreiden. Zo kunnen we er in deze coronatijd hopelijk toch verantwoord op uittrekken.

  De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte.

  Bekijk de druktemonitor

 • In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. Dit heet in (thuis)quarantaine gaan. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen bij corona, zoals een loopneus of koorts. Hoe lang u in quarantaine gaat en wat de regels zijn verschilt per situatie.  

  lees meer
 • Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

  Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

  Zie: https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk  

  lees meer
 • Houd moed, heb lief!

  Zo net voor het kerstfeest en aan het einde van dit jaar kijk ik terug op een jaar waarvan ik weet dat deze niet meer uit mijn herinnering zal verdwijnen.

  Januari en februari waren een mooie start van het jaar, met de nieuwjaarsmarkt, leuke ontmoetingen, de opening van een leuk nieuw café in ons dorp, de voorbereidende activiteiten voor 75 jaar vrijheid in de eerste week van mei, een aftrap voor de voorbereidingen van de viering van ons 700-jarig bestaan als dorp en natuurlijk het reguliere dagelijkse werk. Begin maart kregen we signalen dat we rekening moesten houden met een ongrijpbaar virus dat wellicht ook in ons land zou landen. Op donderdagavond 12 maart werden de burgemeesters bijeengeroepen voor een bestuurlijk afstemmingsoverleg van de Veiligheidsregio Utrecht omdat dat genoemde virus noopte tot een gezamenlijke aanpak. Vanaf die dag hebben we geen handen meer geschud. Zondagavond 15 maart moest de horeca sluiten en was de eerste lockdown een feit. Het was nodig, zo bleek uit het aantal besmettingen en de mensen die met het virus overleden. Er volgde een voorjaar met fantastisch weer en een ware berentocht waar we met onze kinderen een wandeling maakten langs voor het raam gezette beren. Als inwoners van ons dorp maakten we er het beste van. Evenals de verenigingen en bedrijven. Kerken gingen over op een digitale dienst. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen. 

  lees meer
 • Tijdelijke wet maatregelen COVID19

  Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

  Voor meer informatie over deze wet kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus

 • Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

  lees meer
 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

  Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

  Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

  lees meer
 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

  Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

 • Maatregelen tegen corona blijven gelden

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

  lees meer
 • TONK Hulp bij het betalen van woonkosten

  Kunt u op dit moment uw woonkosten niet betalen? En komt dit doordat uw inkomen minder is geworden vanwege de coronacrisis? Dan kunt u sinds 5 april gebruik maken van de TONK-regeling.

  lees meer
 • Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

  We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

  Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

  lees meer
 • Heroriëntatie Ondernemers

  U bent ondernemer en door de coronacrisis heeft u minder inkomen. U denkt na over uw toekomst en die van uw onderneming. De gemeente kan u daarbij helpen. Maak daarom gebruik van het aanbod en maak een afspraak voor een heroriëntatiegesprek met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

  Afspraak maken kan via: https://www.imk.nl/herorientatiegesprek/#gratis-aanvragen

  Ondernemers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben, kunnen persoonlijke hulp krijgen om zich voor te bereiden op de toekomst. U kunt bij het IMK terecht voor een gesprek over heroriëntatie. Samen met de ondernemer brengt IMK uw situatie in kaart, stelt een diagnose en kijkt naar toekomstmogelijkheden voor u of uw bedrijf. De heroriëntatiegesprekken (intake, advies en vervolgacties) zijn gratis.

  Zo helpen de gemeente en het IMK zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst.

 • Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

  Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

  Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.  

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus in meerdere talen

  Het is belangrijk dat de informatie over het Coronavirus zoveel mogelijk mensen bereikt. Kijk op pharos.nl/coronavirus/ voor de informatie in meerdere talen.

 • Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

  Op de website van de rijksoverheid staan de veelgestelde vragen over de maatregelen en handhaving klik hier

 • Bereikbaarheid in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken. 

  In verband met de verbouwing van het gemeentehuis, zijn wij verhuisd naar Lijsterbeslaan 18, het voormalige schoolgebouw van De Borgwal.

  lees meer
 • Coronaloket voor ondernemers

  VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117, op werkdagen tussen half 9 negen 's ochtends en 5 uur 's middags.

 • Werktijdverkorting en WW-uitkering

  Heeft u minder werk voor uw medewerkers omdat uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van het Coronavirus? U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  lees meer
 • Burgemeester Petra Doornenbal: 'Corona, het weet wat!

  13 maart 2020
  Corona, het weet wat!
  Gisteravond en vandaag stond bij mij geheel in het teken van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.
  Veel gesprekken en overleggen. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

  lees meer