HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19

Corona COVID-19

Dit is een verzameling van de berichten over Corona. Wij bieden u een beter overzicht van deze berichten op www.renswoude.nl/corona. 

Ga naar de overzichtspagina over Corona

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 1 juli 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

  De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

  Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening nog aan het openbaar vervoer, zogenoemde kuchschermen en het gebruik van mondkapjes.

  Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

  lees meer
 • Melding doen

  We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

  lees meer
 • 1 maand verder; een wereld van verschil!

  Bericht van burgemeester Petra Doornenbal

  lees meer
 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

  De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

  • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

  Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. 

  De versoepelingen staan beschreven op de website van de Rijksoverheid.

  lees meer
 • OLVG Corona Check

  Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.

  lees meer
 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 3 april 2020

  lees meer
 • Het telefoonnummer waarmee de gemeente belt

  Het algemene nummer van de gemeente is 0318 578 150. Als u door ons wordt (terug)gebeld kan er echter een ander nummer worden weergegeven.

  lees meer
 • Tijdelijke openingstelling werf voor grofvuil

  Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom komt de maandelijkse openstelling van de gemeentewerf tijdelijk te vervallen. In plaats daarvan is de werf aan de Molenstraat voorlopig op vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

  lees meer
 • Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis

  De komende periode vinden er geen fysieke vergaderingen plaats als gevolg van het coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het college van B&W en de gemeenteraad ertoe gebracht om, zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt voor zowel de raads- als commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering.

  lees meer
 • Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

  Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

  Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

  Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

  Zie volledig bericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

  lees meer
 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 29 april 2020

  Persbericht Veiligheidsregio Utrecht

  Dankzij de medewerking van iedereen die de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opvolgt, laat de nieuwe noodverordening die de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht vandaag uitvaardigt enige ruimte voor versoepeling. Zo is buiten sporten voor de jeugd vanaf vandaag weer mogelijk, mits georganiseerd en onder begeleiding.

  lees meer
 • 'De corona maatregelen maken ons lenig'

  Burgemeester Petra Doornenbal

  Koningsdag 2020 was anders, de enthousiaste vrijwilligers van de Oranjevereniging zorgden met hun kaartenactie en de tompoezen dat we het feestelijk thuis konden beleven. De kerken en verenigingen die elk jaar vormgeven aan de herdenkingsplechtigheid weten een mooi waardevol alternatief tot stand te brengen waarbij we als Renswoude toch met elkaar verbonden kunnen zijn (zie www,renswoude.nl/4mei).
  75 jaar Bevrijding had een prachtig programma, maar die leggen we weer even terug in de la voor een later moment, maar niets weerhoudt ons om de vrijheid thuis te vieren.


  In het dagelijkse leven op Renswoude zie ik nog veel meer dingen die anders zijn. Wat mij vooral opvalt is de flexibiliteit van u allen en de (het lijkt wel aangeboren) vindingrijkheid van onze ondernemers. De drive-thru van De Hof, de ontbijt-, lunch— en dinerboxen van De Dennen, het afhaalpunt voor boeken van de bibliotheek in Di Tutto, de heerlijke thuismogelijkheden van Smaakidee en de afhaalpunten in De Kraai en het zwaantje; iedereen past zijn werkzaamheden aan en werkt volgens de voorwaarden. Het zal voor de ondernemers zeker niet gemakkelijk zijn, maar wat heb ik een groot respect voor de wijze waarop zij er het beste van proberen te maken! Laten we proberen onze ondernemers te steunen waar we kunnen.

  De mensen met de contact-beroepen moeten nog geduld hebben, ik hoop van harte dat het straks niet te laat is. Langzaam maar zeker zullen we er aan moeten wennen dat dit een nieuwe werkelijkheid is: we houden afstand en zijn ons bewust van de mogelijke aanwezigheid van een virus dat nog niet onder controle is. Nog steeds worden mensen getroffen door het virus en zijn mensen er erg ziek door. Dat maakt dat we alert moeten blijven.
  Gelukkig gaan de kinderen weer starten op school en mag de jeugd weer wat sporten in groepsverband. We vragen veel van onze leerkrachten en sportbegeleiders, dat realiseer ik. Maar wat ontzettend fijn dat de scholen en de verenigingen die veerkracht tonen en al zo snel in de meedenk-houding zijn hoe we dit met elkaar tot stand kunnen brengen!

  Weet u, hoe ingewikkeld deze tijd ook is, ik ben enorm trots op ons dorp dat we in staat zijn om ook in deze tijd veerkracht te tonen.
  Renswoude, Ik maak een diepe buiging, petje af!!!

  Petra Doornenbal
  Uw burgemeester.

  lees meer
 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

  Woensdag 6 mei maakte premier Rutte bekend dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Zie voor volledig bericht: 

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

  of

  Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  lees meer
 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 9 mei 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 9 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die met ingang van 11 mei 2020 in werking treedt.

  In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden en dat de geldende hygiëneregels worden nageleefd. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden.

  De noodverordening is te downloaden op de site van de Veiligheidsregio Utrecht, zie: https://vru.nl/nieuws/1199-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-van-11-mei-2020

 • ‘een zaak van de lange adem’

  Langzaam maar zeker komen we in ons nieuwe ritme. De kinderen kunnen weer een aantal dagen naar de basisschool, bibliotheek is weer open, we kunnen weer buitensporten en contactberoepen als kapper en fysiotherapeut mogen weer aan het werk. Op aangepaste wijze; we houden afstand, wassen handen vaker dan eerst, vermijden drukte en werken waar mogelijk thuis.
  1 juni komt eraan. De datum waarop er weer een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen is  aangekondigd;  o.a. het voortgezet onderwijs start dan weer, terrassen mogen open en in restaurant en cafés mogen max. 30 personen zijn. De horeca is in overleg met de gemeente aan het onderzoeken hoe dit verantwoord kan. Nog een hele uitdaging! Want hoe organiseer je bijvoorbeeld voldoende afstand en voor wie geldt dit wel en voor wie niet (bijvoorbeeld gezinnen)?

  Op het moment dat er een besluit is genomen door het kabinet dat er versoepeling mag komen, hoort daar een noodverordening bij. Zo’n noodverordening regelt vrij precies wat er wel en wat er niet mag. Echter komt de tekst en de strekking ervan pas beschikbaar op het moment dat de versoepeling ingaat (of enkele dagen ervoor).
  Dus toen op 6 mei de minister-president zijn persconferentie hield en daarin vertelde dat op 11 mei de eerste versoepeling zou ingaan, werd pas op 9 mei de exacte inhoud van de noodverordening bekend. De interpretatie van de tekst kan verschillen en omdat het kabinet (gelukkig!) de uitwerking en vorm bij de sportkoepels en brancheverenigingen neerlegt, is het in de eerste tijd nog even samen zoeken naar de juiste en werkbare vorm. Het is niet leuk om een enthousiaste ondernemer of verenging te moeten remmen omdat hun plannen in strijd zijn met de noodverordening maar ook de niet leuke dingen horen er bij. We komen er samen wel uit. Hetzelfde gaat gebeuren voor de versoepeling op 1 juni. De exacte ins en outs zullen duidelijk moeten worden uit de dan geldende noodverordening en tot die tijd denken we na over hoe het opengaan van de restaurants, cafés en terrassen er uit zou kunnen zien en wat werkbaar is. Het samen zoeken naar die mogelijkheden, het bezien wat wij als gemeentelijke overheid kunnen doen en waar we mee kunnen werken om het mogelijk te maken is niet alleen mooi, het is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van onze bedrijven en verenigingen.

  lees meer
 • Testen op corona vanaf 1 juni 2020

  Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt per 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (via telefoonnummer 030- 630 54 00, zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die nu al getest kunnen worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers.

  Hoe werkt het testen?

  Om te testen of u besmet bent, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of u besmet bent. In de regio Utrecht zijn diverse testraten ingericht voor het afnemen van een coronatest, onder andere in Veenendaal. De testlocatie is alleen op afspraak te bezoeken.

 • Protocollen

  Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. De VNG heeft een aantal van deze handreikingen en protocollen verzameld en op een website gezet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verantwoord-openstellen.

 • Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid

  Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.
  Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
  Dit digitale informatie en verwijscentrum is in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 28 mei 2020

  Dankzij de medewerking van iedereen die zich aan de maatregelen tegen het coronavirus houdt, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht per 1 juni een noodverordening afkondigen die mensen iets meer ruimte geeft in het openbare leven. Hierdoor is het naleven van de basisregels belangrijker dan ooit: houd afstand en vermijd drukte. Iedereen die een instelling of horecagelegenheid beheert, wordt aangeraden deze nieuwe noodverordening zorgvuldig te lezen.

  In deze nieuwe noodverordening geldt dat er in de openbare ruimte, zoals op straten en pleinen, geen maximum is aan het aantal mensen dat daar samen mag komen. Dat betekent, dat inwoners met elkaar kunnen afspreken in het park om bijvoorbeeld te picknicken of bij te praten. Wel geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering op deze regel is dat leden van een gezamenlijke huishouding deze afstand niet hoeven te houden.

  Evenementen zijn verboden
  Belangrijk is dat er nog steeds een volledig verbod op evenementen geldt. Een samenkomst van een groot aantal mensen in de openbare ruimte verandert al snel in een evenement, en is dan dus verboden. En evenementen zijn niet alleen samenkomsten waar een vergunning voor nodig is, maar ook bijvoorbeeld een braderie of een straatfeest. Van een evenement is ook sprake als er bij de samenkomst voorzieningen worden getroffen als een (versterkte) muziekinstallatie of een bar.

  Landelijke richtlijnen  
  De Veiligheidsregio Utrecht volgt de nieuwe landelijke richtlijnen voor onder meer dierenparken, natuurparken, musea en monumenten, en ook die voor bijvoorbeeld bioscopen, theaters, restaurants en cafés. De horeca mag op 1 juni om 12.00 uur weer open. Maximaal dertig studenten kunnen vanaf 1 juni weer samenkomen op hun vereniging. Sportkantines moeten dichtblijven. Hierop geldt één uitzondering: sportkantines bij buitensportvoorzieningen die wordt geëxploiteerd door een commerciële partij  (de verpachte kantine) mogen open, evenals openbare toiletten in natuurgebieden, parken, jachthavens en langs stranden. Allemaal onder de voorwaarden in de noodverordening.

  Voor al deze instellingen gelden regels om drukte en afstand te voorkomen. Deze regels staan voor elke sector in deze noodverordening beschreven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van deze instellingen om deze regels te kennen en ervoor te zorgen dat bezoekers die naleven.

  Vermijd drukte, houd afstand
  Voorzitter Jan van Zanen van de Veiligheidsregio Utrecht: “Hoe meer bewegingsruimte, hoe meer bijzondere regels. Ik kan me voorstellen dat mensen dat soms verwarrend vinden. Maar voor wie twijfelt wat wel en niet mag, is er steeds weer hetzelfde principe: vermijd drukte, houd afstand. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden.”

  lees meer
 • Stap voor stap mag er meer

  De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

  Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

  Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 15 juni 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (Vru) heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juni 2020 in werking treedt.

  De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

  Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

  Voor officiële publicatie van de Vru, zie: https://vru.nl/nieuws/1210-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-van-15-juni-2020

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus in meerdere talen

  Het is belangrijk dat de informatie over het Coronavirus zoveel mogelijk mensen bereikt. Kijk op pharos.nl/coronavirus/ voor de informatie in meerdere talen.

 • Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

  Op de website van de rijksoverheid staan de veelgestelde vragen over de maatregelen en handhaving klik hier

 • Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

  lees meer
 • Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

  De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld (link).

  lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken. 

  lees meer
 • Gemeente biedt zelfstandig ondernemers tijdelijk extra financiële ondersteuning

  Veel zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel kampen met financiële tekorten als gevolg van het coronavirus. Om hen te ondersteunen heeft het Rijk op 17 maart 2020 een noodpakket met maatregelen voor behoud van banen en economie vastgesteld. 

  De gemeente regelt de extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Renswoude gevestigde ondernemers en zzp-ers.

  lees meer
 • Coronaloket voor ondernemers

  VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117, op werkdagen tussen half 9 negen 's ochtends en 5 uur 's middags.

 • Werktijdverkorting en WW-uitkering

  Heeft u minder werk voor uw medewerkers omdat uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van het Coronavirus? U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  lees meer
 • Burgemeester Petra Doornenbal: 'Corona, het weet wat!

  13 maart 2020
  Corona, het weet wat!
  Gisteravond en vandaag stond bij mij geheel in het teken van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.
  Veel gesprekken en overleggen. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

  lees meer