HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19

Corona COVID-19

Dit is een verzameling van de berichten over Corona. Wij bieden u een beter overzicht van deze berichten op www.renswoude.nl/corona. 

Ga naar de overzichtspagina over Corona

 • Het telefoonnummer waarmee de gemeente belt

  Het algemene nummer van de gemeente is 0318 578 150. Als u door ons wordt (terug)gebeld kan er echter een ander nummer worden weergegeven.

  lees meer
 • Tijdelijke openingstelling werf voor grofvuil

  Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom komt de maandelijkse openstelling van de gemeentewerf tijdelijk te vervallen. In plaats daarvan is de werf aan de Molenstraat voorlopig op vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

  Vanaf september is de werf ook weer op 1 zaterdagochtend in de maand geopend. Voor 2020 is dat op 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december. Ook voor deze dagen geldt dat u zich van tevoren moet aanmelden.

  lees meer
 • Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis

  De komende periode vinden er geen fysieke vergaderingen plaats als gevolg van het coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het college van B&W en de gemeenteraad ertoe gebracht om, zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt voor zowel de raads- als commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering.

  lees meer
 • OLVG Corona Check

  Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.

  lees meer
 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 3 april 2020

  lees meer
 • Melding doen

  We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

  lees meer
 • 1 maand verder; een wereld van verschil!

  Bericht van burgemeester Petra Doornenbal

  lees meer
 • Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

  Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

  Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

  Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

  Zie volledig bericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

  lees meer
 • 'De corona maatregelen maken ons lenig'

  Burgemeester Petra Doornenbal

  Koningsdag 2020 was anders, de enthousiaste vrijwilligers van de Oranjevereniging zorgden met hun kaartenactie en de tompoezen dat we het feestelijk thuis konden beleven. De kerken en verenigingen die elk jaar vormgeven aan de herdenkingsplechtigheid weten een mooi waardevol alternatief tot stand te brengen waarbij we als Renswoude toch met elkaar verbonden kunnen zijn (zie www,renswoude.nl/4mei).
  75 jaar Bevrijding had een prachtig programma, maar die leggen we weer even terug in de la voor een later moment, maar niets weerhoudt ons om de vrijheid thuis te vieren.


  In het dagelijkse leven op Renswoude zie ik nog veel meer dingen die anders zijn. Wat mij vooral opvalt is de flexibiliteit van u allen en de (het lijkt wel aangeboren) vindingrijkheid van onze ondernemers. De drive-thru van De Hof, de ontbijt-, lunch— en dinerboxen van De Dennen, het afhaalpunt voor boeken van de bibliotheek in Di Tutto, de heerlijke thuismogelijkheden van Smaakidee en de afhaalpunten in De Kraai en het zwaantje; iedereen past zijn werkzaamheden aan en werkt volgens de voorwaarden. Het zal voor de ondernemers zeker niet gemakkelijk zijn, maar wat heb ik een groot respect voor de wijze waarop zij er het beste van proberen te maken! Laten we proberen onze ondernemers te steunen waar we kunnen.

  De mensen met de contact-beroepen moeten nog geduld hebben, ik hoop van harte dat het straks niet te laat is. Langzaam maar zeker zullen we er aan moeten wennen dat dit een nieuwe werkelijkheid is: we houden afstand en zijn ons bewust van de mogelijke aanwezigheid van een virus dat nog niet onder controle is. Nog steeds worden mensen getroffen door het virus en zijn mensen er erg ziek door. Dat maakt dat we alert moeten blijven.
  Gelukkig gaan de kinderen weer starten op school en mag de jeugd weer wat sporten in groepsverband. We vragen veel van onze leerkrachten en sportbegeleiders, dat realiseer ik. Maar wat ontzettend fijn dat de scholen en de verenigingen die veerkracht tonen en al zo snel in de meedenk-houding zijn hoe we dit met elkaar tot stand kunnen brengen!

  Weet u, hoe ingewikkeld deze tijd ook is, ik ben enorm trots op ons dorp dat we in staat zijn om ook in deze tijd veerkracht te tonen.
  Renswoude, Ik maak een diepe buiging, petje af!!!

  Petra Doornenbal
  Uw burgemeester.

  lees meer
 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

  Woensdag 6 mei maakte premier Rutte bekend dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Zie voor volledig bericht: 

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

  of

  Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  lees meer
 • ‘een zaak van de lange adem’

  Langzaam maar zeker komen we in ons nieuwe ritme. De kinderen kunnen weer een aantal dagen naar de basisschool, bibliotheek is weer open, we kunnen weer buitensporten en contactberoepen als kapper en fysiotherapeut mogen weer aan het werk. Op aangepaste wijze; we houden afstand, wassen handen vaker dan eerst, vermijden drukte en werken waar mogelijk thuis.
  1 juni komt eraan. De datum waarop er weer een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen is  aangekondigd;  o.a. het voortgezet onderwijs start dan weer, terrassen mogen open en in restaurant en cafés mogen max. 30 personen zijn. De horeca is in overleg met de gemeente aan het onderzoeken hoe dit verantwoord kan. Nog een hele uitdaging! Want hoe organiseer je bijvoorbeeld voldoende afstand en voor wie geldt dit wel en voor wie niet (bijvoorbeeld gezinnen)?

  Op het moment dat er een besluit is genomen door het kabinet dat er versoepeling mag komen, hoort daar een noodverordening bij. Zo’n noodverordening regelt vrij precies wat er wel en wat er niet mag. Echter komt de tekst en de strekking ervan pas beschikbaar op het moment dat de versoepeling ingaat (of enkele dagen ervoor).
  Dus toen op 6 mei de minister-president zijn persconferentie hield en daarin vertelde dat op 11 mei de eerste versoepeling zou ingaan, werd pas op 9 mei de exacte inhoud van de noodverordening bekend. De interpretatie van de tekst kan verschillen en omdat het kabinet (gelukkig!) de uitwerking en vorm bij de sportkoepels en brancheverenigingen neerlegt, is het in de eerste tijd nog even samen zoeken naar de juiste en werkbare vorm. Het is niet leuk om een enthousiaste ondernemer of verenging te moeten remmen omdat hun plannen in strijd zijn met de noodverordening maar ook de niet leuke dingen horen er bij. We komen er samen wel uit. Hetzelfde gaat gebeuren voor de versoepeling op 1 juni. De exacte ins en outs zullen duidelijk moeten worden uit de dan geldende noodverordening en tot die tijd denken we na over hoe het opengaan van de restaurants, cafés en terrassen er uit zou kunnen zien en wat werkbaar is. Het samen zoeken naar die mogelijkheden, het bezien wat wij als gemeentelijke overheid kunnen doen en waar we mee kunnen werken om het mogelijk te maken is niet alleen mooi, het is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van onze bedrijven en verenigingen.

  lees meer
 • Protocollen

  Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. De VNG heeft een aantal van deze handreikingen en protocollen verzameld en op een website gezet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verantwoord-openstellen.

 • Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid

  Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.
  Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
  Dit digitale informatie en verwijscentrum is in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 • Testen op corona vanaf 1 juni 2020

  Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt per 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (via telefoonnummer 030- 630 54 00, zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die nu al getest kunnen worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers.

  Hoe werkt het testen?

  Om te testen of u besmet bent, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of u besmet bent. In de regio Utrecht zijn diverse testraten ingericht voor het afnemen van een coronatest, onder andere in Veenendaal. De testlocatie is alleen op afspraak te bezoeken.

 • Stap voor stap mag er meer

  De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

  Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

  Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

  De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

  • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

  Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. 

  De versoepelingen staan beschreven op de website van de Rijksoverheid.

  lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 15 juli

  lees meer
 • Persconferentie coronavirus 6 augustus: extra regels in eenvoudige taal

  Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. 
  Op de website van de rijksoverheid wordt de belangrijkste regels uitgelegd.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 8 augustus

  De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

  De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen.

  Horeca
  De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), vraagt een gezondheidscheck en kent vaste zitplaatsen toe. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.

  Activiteiten studenten
  Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

  Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

  lees meer
 • Houd corona buiten de deur!

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet 18 augustus aanscherpingen aangekondigd.

  lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 20 augustus

  De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 21 augustus 2020 in werking treedt.

  De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze versie is ten opzichte van de noodverordening van 8 augustus 2020 een wijziging opgenomen met betrekking tot studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

  Activiteiten studenten
  Studieverenigingen, studentenverenigingen  en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

  Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

  lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 17 september

  De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 17 september 2020 in werking treedt.

  De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Van het ministerie van VWS is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen, met daarin de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. De voorzitter heeft besloten de regionale noodverordening vast te stellen in overeenstemming met het landelijke model.

  De nieuwe noodverordening is hieronder te downloaden.

  lees meer
 • Extra maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen

  Persbericht Veiligheidsregio Utrecht

  Het aantal coronabesmettingen in het land stijgt. In de regio Utrecht is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. Belangrijkste oorzaak is dat niet iedereen de regels om besmetting te voorkomen naleeft. De stijging is vooral te zien in dicht bevolkte gebieden. Daarom heeft het Kabinet besloten om in zes Veiligheidsregio’s in de Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht.

   Binnen de Veiligheidsregio Utrecht neemt het aantal besmettingen nu vooral toe onder mensen tussen de 20 en 39 jaar. De laatste tijd zien we dat met name jongeren van 20 tot 24 het virus dragen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter den Oudsten, wil mensen vooral motiveren om zich aan de regels te houden, om deze crisis samen het hoofd te bieden.

  “De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

  Campagnes en gesprekken met doelgroepen

  Er komt extra communicatie over de basisregels. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ‘Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ‘Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio lopen diverse campagnes. Eind deze maand kunnen gemeenten in de Veiligheidsregio de jongerencampagne van het Rijk omzetten in een eigen lokale campagne.

  Er is speciale aandacht voor groepen waar de meeste besmettingen plaatsvinden. In verschillende plaatsen zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches zoals detailhandel.

  In de stad Utrecht heeft de burgemeester bijvoorbeeld vandaag afgesproken dat koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen volgende week zelf met een actieplan komen om de verspreiding terug te dringen. Ook doet de Veiligheidsregio een hernieuwde oproep aan branches, zoals supermarkten, warenhuizen en horecagelegenheden, om vast te houden aan het coronabeleid van afstand houden, schoonmaken en mensen actief te blijven wijzen op naleving.

  Mogelijkheden venstertijden en extra toezicht en handhaving onderzoeken

  Naast het blijven motiveren van mensen om de coronaregels in acht te nemen, gaat de Veiligheidsregio de mogelijkheden voor en behoefte aan het instellen van venstertijden in winkels, en overheidsinstellingen zoals bibliotheken en buurtcentra onderzoeken, zodat kwetsbare groepen daar op een rustiger tijdstip naar toe kunnen.Er komt waar mogelijk verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen. Zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken. De Veiligheidsregio zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

  Extra maatregelen kabinet voor horeca en groepsgrootte

  Het kabinet heeft besloten dat in de horeca vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan moet en dat er geen nieuwe mensen meer naar binnen mogen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Het kabinet heeft ook bepaald dat georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) een meldplicht geldt.

  Lees hier het complete persbericht van het kabinet

  lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 20 september

  De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

  De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

  In het persbericht van vrijdag 18 september (van de Vru) kunt u meer over deze maatregelen lezen.

  lees meer
 • Melding samenkomsten meer dan 50 personen

  Vanwege het coronavirus is het vanaf 20 september 18.00 uur verplicht om samenkomsten met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Het gaat hierbij om samenkomsten in de publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden). 

  lees meer
 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 27 september 2020

  Bericht van de Veiligheidsregio Utrecht

  Op zondag 27 september om 18.00 uur wordt er een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en bevat maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

  De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.

  Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:

  • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
  • Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.

   Verder zijn de volgende maatregelen goed om te weten:

  De basisregels
  De basisregels van de strijd tegen het coronavirus blijven voor iedereen belangrijk: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Het aanpassen van ons gedrag is de sleutel tot het stoppen van het virus.

  Een meldplicht voor samenkomsten
  Samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats moeten voortaan worden gemeld bij de gemeente waar ze plaatsvinden. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze staan in de noodverordening.

  Een verbod om zich op te houden in een groot gezelschap
  Het is verboden om zich in een gezelschap van meer dan 50 personen op te houden in een publieke ruimte. Ook hier zijn uitzonderingen op. Deze staan in de noodverordening.Beperkte openingstijden voor cafés en restaurantsVoorlopig houden eet- en drinkgelegenheden zich aan de volgende tijden:

  • Vanaf middernacht worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten;
  • Vanaf middernacht moet ook de muziek uit;
  • Om 01.00 uur ’s nachts moeten alle klanten zijn vertrokken;
  • Tussen 01.00 en 06.00 uur ’s nachts zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten.

  Regionale maatregelen
  Op verzoek van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht ook een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze zijn ingegaan op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur. Dit zijn ze in een notendop:

  • Groepsgrootte: of mensen nu binnen of buiten zijn, hun gezelschap mag nooit uit meer dan 50 mensen bestaan. Organisatoren van samenkomsten van meer dan 50 personen moeten deze melden bij hun gemeente.
  • Binnen de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht worden toezicht en handhaving aangescherpt. Zo kunnen instellingen waar een besmettingshaard is ontstaan, sneller worden gesloten.
  • De Veiligheidsregio Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor venstertijden in winkels en overheidsinstellingen als bibliotheken en buurtcentra.
  • Gemeenten gaan in gesprek met bijvoorbeeld sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches, zoals detailhandel. Zo proberen we samen op te trekken in de strijd tegen het coronavirus.Gemeenten zullen hun best doen om veilige sociale activiteiten te organiseren, met name voor jongeren en studenten.
  • Alle betrokken overheden vestigen nog eens de aandacht op de coronaregels in het algemeen.

  Disclaimer
  Bovenstaande is een samenvatting van de noodverordening van 27 september 2020. Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle huidige geldende regels en richtlijnen dit officiële document. Aan bovengenoemde tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

  lees meer
 • Informatie over Coronavirus in meerdere talen

  Het is belangrijk dat de informatie over het Coronavirus zoveel mogelijk mensen bereikt. Kijk op pharos.nl/coronavirus/ voor de informatie in meerdere talen.

 • Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

  Op de website van de rijksoverheid staan de veelgestelde vragen over de maatregelen en handhaving klik hier

 • Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

  lees meer
 • Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

  De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld (link).

  lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken. 

  lees meer
 • Gemeente biedt zelfstandig ondernemers tijdelijk extra financiële ondersteuning

  Veel zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel kampen met financiële tekorten als gevolg van het coronavirus. Om hen te ondersteunen heeft het Rijk op 17 maart 2020 een noodpakket met maatregelen voor behoud van banen en economie vastgesteld. 

  De gemeente regelt de extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Renswoude gevestigde ondernemers en zzp-ers.

  lees meer
 • Coronaloket voor ondernemers

  VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117, op werkdagen tussen half 9 negen 's ochtends en 5 uur 's middags.

 • Werktijdverkorting en WW-uitkering

  Heeft u minder werk voor uw medewerkers omdat uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van het Coronavirus? U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  lees meer
 • Burgemeester Petra Doornenbal: 'Corona, het weet wat!

  13 maart 2020
  Corona, het weet wat!
  Gisteravond en vandaag stond bij mij geheel in het teken van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.
  Veel gesprekken en overleggen. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

  lees meer