HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Corona COVID-19

Corona COVID-19

Dit is een verzameling van de berichten over Corona. Wij bieden u een beter overzicht van deze berichten op www.renswoude.nl/corona. 

Ga naar de overzichtspagina over Corona

 • Bereikbaarheid in verband met coronavirus

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken. 

  In verband met de verbouwing van het gemeentehuis, zijn wij verhuisd naar Lijsterbeslaan 18, het voormalige schoolgebouw van De Borgwal.

  lees meer
 • Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

  Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. 

  lees meer
 • Nederland zet grote stap: bijna alles kan op 1,5 meter

  Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Vanaf morgen zijn ook de 18-jarigen aan de beurt om een afspraak te maken. Dat wil zeggen dat medio juli iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie heeft gehad. 

  We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

  De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

  lees meer
 • Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

  Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet heeft besloten om niet op de pauzeknop te drukken. 

  Vanaf woensdag 19 mei zijn onder meer de sportscholen open. Een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium is dan ook weer mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen langer open: van 06.00 tot 20.00 uur. Lees wat er vanaf 19 mei nog meer verandert

  Bibliotheken openen op 20 mei de deuren. Eerder stonden deze niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. 

  Zie voor meer informatie website Rijksoverheid

 • Heroriëntatie Ondernemers

  U bent ondernemer en door de coronacrisis heeft u minder inkomen. U denkt na over uw toekomst en die van uw onderneming. De gemeente kan u daarbij helpen. Maak daarom gebruik van het aanbod en maak een afspraak voor een heroriëntatiegesprek met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

  Afspraak maken kan via: https://www.imk.nl/herorientatiegesprek/#gratis-aanvragen

  Ondernemers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben, kunnen persoonlijke hulp krijgen om zich voor te bereiden op de toekomst. U kunt bij het IMK terecht voor een gesprek over heroriëntatie. Samen met de ondernemer brengt IMK uw situatie in kaart, stelt een diagnose en kijkt naar toekomstmogelijkheden voor u of uw bedrijf. De heroriëntatiegesprekken (intake, advies en vervolgacties) zijn gratis.

  Zo helpen de gemeente en het IMK zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst.

 • TONK Hulp bij het betalen van woonkosten

  Kunt u op dit moment uw woonkosten niet betalen? En komt dit doordat uw inkomen minder is geworden vanwege de coronacrisis? Dan kunt u sinds 5 april gebruik maken van de TONK-regeling.

  lees meer
 • Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

  Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

  Zie: https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk  

  lees meer
 • Houd moed, heb lief!

  Zo net voor het kerstfeest en aan het einde van dit jaar kijk ik terug op een jaar waarvan ik weet dat deze niet meer uit mijn herinnering zal verdwijnen.

  Januari en februari waren een mooie start van het jaar, met de nieuwjaarsmarkt, leuke ontmoetingen, de opening van een leuk nieuw café in ons dorp, de voorbereidende activiteiten voor 75 jaar vrijheid in de eerste week van mei, een aftrap voor de voorbereidingen van de viering van ons 700-jarig bestaan als dorp en natuurlijk het reguliere dagelijkse werk. Begin maart kregen we signalen dat we rekening moesten houden met een ongrijpbaar virus dat wellicht ook in ons land zou landen. Op donderdagavond 12 maart werden de burgemeesters bijeengeroepen voor een bestuurlijk afstemmingsoverleg van de Veiligheidsregio Utrecht omdat dat genoemde virus noopte tot een gezamenlijke aanpak. Vanaf die dag hebben we geen handen meer geschud. Zondagavond 15 maart moest de horeca sluiten en was de eerste lockdown een feit. Het was nodig, zo bleek uit het aantal besmettingen en de mensen die met het virus overleden. Er volgde een voorjaar met fantastisch weer en een ware berentocht waar we met onze kinderen een wandeling maakten langs voor het raam gezette beren. Als inwoners van ons dorp maakten we er het beste van. Evenals de verenigingen en bedrijven. Kerken gingen over op een digitale dienst. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen. 

  lees meer
 • In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. Dit heet in (thuis)quarantaine gaan. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen bij corona, zoals een loopneus of koorts. Hoe lang u in quarantaine gaat en wat de regels zijn verschilt per situatie.  

  lees meer
 • Druktemonitor provincie Utrecht

  De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht.
  Het is een pilotproject, bedoeld om het bezoek aan onze provincie zoveel mogelijk te spreiden. Zo kunnen we er in deze coronatijd hopelijk toch verantwoord op uittrekken.

  De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte.

  Bekijk de druktemonitor

 • Dashboard coronavirus

  Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

  Zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

 • Routekaart met vier risiconiveaus

  De Rijksoverheid heeft een routekaart opgesteld meet vier risiconiveaus waarin te zien is welke maatregelen er op welk moment nodig zijn.

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19

 • Tijdelijke openingstelling werf voor grofvuil

  Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. De werf aan de Molenstraat  is voorlopig ook op vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

  Maandelijks is er ook een openstelling op de zaterdag. Ook daarvoor moet u zich aanmelden. Op het moment dat u belt voor een afspraak laten wij u weten welke zaterdag dat is. 

  lees meer
 • Eén loket voor bevorderen mentale gezondheid

  Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.
  Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
  Dit digitale informatie en verwijscentrum is in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 • Protocollen

  Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. De VNG heeft een aantal van deze handreikingen en protocollen verzameld en op een website gezet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verantwoord-openstellen.

 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

  Woensdag 6 mei maakte premier Rutte bekend dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Zie voor volledig bericht: 

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

  of

  Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  lees meer
 • Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

  Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

  Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

  Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

  Zie volledig bericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

  lees meer
 • Melding doen

  We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

  lees meer
 • OLVG Corona Check

  Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.

  lees meer
 • Digitaal vergaderen tijdens de coronacrisis

  De komende periode vinden er geen fysieke vergaderingen plaats als gevolg van het coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het college van B&W en de gemeenteraad ertoe gebracht om, zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt voor zowel de raads- als commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering.

  lees meer
 • Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

  Op de website van de rijksoverheid staan de veelgestelde vragen over de maatregelen en handhaving klik hier

 • Informatie over Coronavirus in meerdere talen

  Het is belangrijk dat de informatie over het Coronavirus zoveel mogelijk mensen bereikt. Kijk op pharos.nl/coronavirus/ voor de informatie in meerdere talen.

 • Coronaloket voor ondernemers

  VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117, op werkdagen tussen half 9 negen 's ochtends en 5 uur 's middags.

 • Werktijdverkorting en WW-uitkering

  Heeft u minder werk voor uw medewerkers omdat uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van het Coronavirus? U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  lees meer
 • Burgemeester Petra Doornenbal: 'Corona, het weet wat!

  13 maart 2020
  Corona, het weet wat!
  Gisteravond en vandaag stond bij mij geheel in het teken van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.
  Veel gesprekken en overleggen. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

  lees meer