HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bereikbaarheid  |  Storingsnummers

Storingsnummers

storingen in openbare straatverlichting, water en gas/elektriciteit

Kraanwater - Vitens

0800-0359.
U kunt de storing ook doorgeven via www.waterstoring.nl. Ook kunt u zien of er storingen bekend zijn.

 kraanwaterstoring melden

Op www.meldpuntwater.nl kunt u ook alle andere problemen die met water te maken hebben melden.
Uw melding daar wordt doorgestuurd naar de juiste instantie.
 

Openbare verlichting

Onderhoud aan de straatverlichting wordt niet door de gemeente zelf uitgevoerd. Storingen in de straatverlichting kunt u heel makkelijk doorgeven via internet http://www.nobra.nl/gem/storingmelden_RW. Hier kunt u ook zien of een storing al is aangemeld. U kunt de melding anoniem doen maar als u uw e-mailadres daar invult, wordt u op de hoogte gehouden van de status van de melding.

storing straatverlichting melden

Elektriciteit/Gas

Tegenwoordig is de keuze van de leverancier vrij. Wij kunnen dus niet één telefoonnummer noemen. Neem bij storingen in het electriciteit- of gasnet contact op met uw eigen leverancier. Dit geldt ook voor de huurders van het gemeentelijk woningbedrijf.